I+ bedrijventerrein

Ontwerp optimaal energie infrastructuur bedrijventerreinen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bedrijvenorganisatie en energie service aanbieders hebben behoefte aan een gestructureerde planningsmethode die huidige publieke en private energie-infrastructuren gereed maakt voor integratie van de potentiële duurzame energie opwek en de toekomstige afname.

Doelstelling
De ontwikkeling van een gestructureerde aanpak om zowel knelpunten als de ‘no regret’ infrastructuur investeringen te identificeren en in de tijd in te plannen.

Korte omschrijving
De ontwikkeling van een gestructureerde aanpak om zowel knelpunten als de ‘no regret’infrastructuur investeringen te identificeren en in de tijd in te plannen rekening houdend met:
A) een match tussen toekomstige vraag en aanboden bijhorende piekbelastingen,
B) bestaande investeringenen infrastructuren ,
C) integratie m.b.v. collectieve en individuele conversie en opslag technieken en
D) met als doel maximale en betaalbare duurzame energie productie op een bedrijventerrein realiseren.

Resultaat
Een methodiek / gestructureerde aanpak dat, op het niveau van bedrijventerreinen, snel en eenvoudig inzicht geeft in een technisch en financieel toekomstig optimaal lokaal energie systeem bestaande uit individuele en collectieve opslagvoorzieningen. Uitgangspunt hierbij is om de potentie van duurzame energie zoveel mogelijk lokaal in te passen door middel van no-regret infrastructuur investeringen.