Energy pooling e-boilers

Onbalansreductie door energy pooling e-boilers

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Met het toenemen van decentrale/duurzame elektriciteitsproductie neemt ook de onbalans toe op het net. Dat zorgt voor een grote maatschappelijke kostenpost: netbeheerders moeten jaarlijks miljarden euro's investeren om de infrastructuur hierop voor te bereiden.

Doelstelling
Wanneer vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn, kan dat een deel van die investeringsnoodzaak wegnemen. Peeeks en Eneco ontwikkelen samen een hard- en softwareplatform om de elektriciteitsvraag van kleine assets te bundelen en als centraal aan te sturen zodat het als buffercapaciteit gebruikt kan worden om onbalans te reduceren.

Korte omschrijving
In het project ontwikkelen Peeeks en Eneco men een low cost device om in huishoudens of kleine bedrijven assets op afstand te kunnen schakelen. Deze assets worden in een online platform gebundeld tot een flexibel in te zetten energy pool die aansluit op de handelsactiviteiten van energy trading afdelingen van energiebedrijven die deze flexibele vraag kunnen inzetten op de onbalansmarkt van TenneT. Niet alleen bundelt men zo de vraag van deze kleine assets, ook creƫert men een buffercapaciteit: als de prijs laag is, kan men het boilerwater sterk verwarmen zodat het daarna een tijd geen energiebehoefte heeft.

Resultaat
Het project resulteert in een pilot waarin de werking van de energie-pool in een operationele setting van 100 huishoudens/bedrijven aangetoond is. Wanneer de pilot succesvol is, volgt een grootschalige demonstratie.