OfficeComfort

OfficeComfort

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Kantoorgebouwen staan voor een grote uitdaging om de energietransitie te realiseren. Thermisch comfort vormt hierin een belangrijke schakel. Voor verdere energievraagreductie en verschuiving van de energievraag naar tijdstippen met veel duurzaam aanbod, is beter inzicht in het daadwerkelijk thermisch comfort nodig, om gebruikers het gewenste comfortniveau te kunnen blijven bieden.

Doelstelling
Bepalen van (beïnvloedingsfactoren van) het ervaren thermisch comfort ten behoeve van: - flexibilisering van de energievraag, zodat de instellingen van de klimaatinstallatie verantwoord gevarieerd kunnen worden om maximaal van het variabele aanbod duurzame energie gebruik te kunnen maken; - energiebesparing, doordat discomfortrisico's tijdig kunnen worden gesignaleerd en hierop kan worden geanticipeerd.

Korte omschrijving
- Ontwikkeling verfijnde methodiek voor bepalen thermisch comfort: o Identificatie beïnvloedingsfactoren thermisch comfort; o Gewenste randvoorwaarden voor fysische beïnvloedingsfactoren; o Ontwikkeling verfijnde meetmethodiek fysische beïnvloedingsfactoren; o Ontwikkeling methodiek registratie subjectieve comfortbeleving; o Ontwikkeling algoritmen verfijning inschatting thermisch comfort. - Ontwikkeling interventiestrategieën voor verschuiving van de energievraag in de tijd en energiereductie, zonder extra comfortklachten. - Deskstudie van enkele voorbeeldcases om te bepalen wat het effect van de interventiestrategieën is op energiebesparing en maximale verschuiving van de energievraag. - Veldexperiment om de ontwikkelde meetmethodiek te toetsen. Dit veldexperiment vindt plaats in een gebouw waar klachten zijn terwijl het GBS geen problemen aangeeft.

Resultaat
De belangrijkste beoogde resultaten zijn: - Verfijnde methodiek voor bepalen van ervaren thermisch comfort in een kantooromgeving; - Interventiestrategieën gericht op reductie en verschuiving van de energievraag in de tijd met behoud (of zelfs verbetering) van comfort; - Inschatting potentiële energiebesparing en maximale verschuiving energievraag voor enkele voorbeeldcases.