O2O

O2O - Opstellingen TO onderwijs

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het Nationaal Energieakkoord levert veel werkgelegenheid op: 15.000 netto banen in 2020. In de Human Capital Agenda van de Topsector Energie staat hoe de sector zich inzet om de kwaliteit, equivalentie en toegankelijkheid van scholing te verbeteren en om werken in de techniek aantrekkelijker te maken door het beroepsperspectief te verbeteren. Dit project draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de HCA-agenda.

In de kern wil de TSE onderwijs inzetten als internationale concurrentiefactor om bedrijven sterker te maken in het innoveren van hun producten, onderwijs voor iedereen toegankelijk en van gelijkwaardig niveau te laten zijn, voldoende kwalitatief goed opgeleide mensen beschikbaar te hebben op de arbeidsmarkt en onderwijs innoveren met innovatieve (ICT) technologieën om nieuwe kennis over energietechnologieën, de toepassing en het beheer daarvan in de beroepscontext snel, effectief, efficiënt en kwalitatief beschikbaar te hebben.

Het project O2O brengt efficiënt kennis over de laatste energietechnologieën naar opleidingen, door equipment die vrijkomt aan het einde van recente onderzoeksprojecten over te dragen aan opleidingsinstituten.


Doelstelling
Het project O2O brengt efficiënt kennis over de laatste energie technologieën naar opleidingen, door equipment die vrijkomt aan het einde van recente onderzoeksprojecten over te dragen aan
opleidingsinstituten. Efficiënt omdat de middelen van gesubsidieerde projecten op deze manier niet alleen voor onderzoek maar ook voor onderwijs worden ingezet.

Studenten komen via O2O in contact met de laatste technologische ontwikkelingen. Dit brengt hun kennis up to date, motiveert, prikkelt hun innovatiedrang en voorstellingsvermogen en verkleint de afstand naar de praktijk waar ook met recent ontwikkelde techniek gewerkt wordt.


Korte omschrijving
De activiteiten binnen dit project zijn:
- Inventariseren van beschikbare apparatuur bij alle TKI’s (en deelnemende bedrijven) van TSE
- Opstellen procedure en methode (soort dynamische ‘marktplaats’ waar HBO’s inzage krijgen en aanspraak kunnen maken op deze apparatuur/opstellingen): project contract, overdrachtscontracten etc
- Maken communicatieplan
- Opzetten contactgroep
- Opstellen van een medium om onderwijsinstellingen blijvend te informeren over beschikbare middelen en locatie van alle apparatuur.


Resultaat
Het resultaat van dit project is:
1. Een totaaloverzicht van alle beschikbare apparatuur.
2. Een kant en klare procedure voor de overname en bijbehorende documenten.
3. Een communicatieplan
4. Een opgezette contactgroep
5. Een te gebruiken medium (eenvoudig of meer geavanceerd) om de beschikbare middelen bekend te maken onder alle partijen.