NOM-S

NOM-S

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederland staat voor grote uitdagingen: forse energiebesparingen zijn noodzakelijk en de bevolking vergrijst. Bouwvoorschriften maken geen onderscheid in bouwfysische regels voor standaard woningen en seniorenwoningen. De fysiologie en de zintuigen van het senioren lichaam functioneren anders dan bij jongeren. Voor gezonde, comfortabele en energiezuinige seniorenwoningen zijn daarom andere woningrenovatieconcepten nodig.

Doelstelling
Stadlander heeft woningen laten renoveren naar Nul-op-de-Meter woningen en geschikt gemaakt voor Langer Thuis wonen, middels onder andere een fabrieksmatige woningaanbouw. In dit project wordt het bouwfysisch comfort onderzocht bij deze en nog te renoveren woningen, zodat de woningaanbouw geoptimaliseerd kan worden voor comfort, gezondheid en energiegebruik van de bewoner.

Korte omschrijving
Het onderzoek verloopt als volgt:
1. Enquêtes en interviews worden uitgevoerd in de negen reeds gebouwde Nul-op-de-Meter woningen van Stadlander om het thermisch en visueel comfort goed te kunnen vaststellen. Daarnaast worden metingen gedaan in deze woningen voor temperatuur, vocht, ventilatie, verlichtingsniveaus en lichtcontrasten. Ook worden fysiologische metingen uitgevoerd betreffende bloeddruk, oogvisus en huidtemperatuur van de bewoner.
2. Een zelfde onderzoek wordt gedaan in de nog te renoveren woningen van de betrokken woningcorporaties.
3.Het onderzochte thermische en visuele comfort voor senioren wordt vergeleken met bestaande modellen voor ‘de gemiddelde mens’. Daaruit volgen bouwfysische eisen voor de seniorenwoningen die anders kunnen zijn dan tot nu toe aangenomen werd.
4. Deze eisen zijn de input voor het bepalen welke mogelijkheden er zijn om het bouwelement voor de woningaanbouw te optimaliseren voor het comfort, de gezondheid en het energiegebruik van de bewoner.

Resultaat
Het onderzoek levert eisen voor gezonde en energiezuinige seniorenwoningen. Daaruit volgen ontwerprichtlijnen voor de woningaanbouw van Nul-op-de-Meter seniorenwoningen zodat deze geschikt worden voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. De resultaten worden met de hele markt gedeeld. Voor de universiteiten levert het publicaties op over ‘Comfort in seniorenwoningen’.