NEWRAIL

Noise Energy Wall Rail America in Limburg

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
ProRail wil met haar assets bijdragen aan het realiseren van meer productie van duurzame energie en wil in 2030 tussen de 150 en 200 GWh aan productie op haar assets hebben. Er staan nu 550 kilometer aan geluidsschermen langs het spoor en de komende jaren worden er nog ca. 150 km gebouwd. Dit biedt kansen om duurzame energie op te wekken die bijdraagt aan een optimale benutting van de schaars beschikbare ruimte in Nederland. Uit een eerste analyse op basis van GIS data komt naar voren dat de potentie van PV op geluidschermen tussen de 30 en 45 GWh/jaar is. Op dit moment is er geen oplossing beschikbaar waarmee duurzame energie kan worden opgewekt aan geluidsschermen langs het spoor en die voldoet aan de eisen m.b.t. veiligheid, onderhoudbaar is, circulariteit en toepasbaar is op bestaande en nieuwe geluidsschermen. Dit project levert een innovatieve totaaloplossing voor deze specifieke context. Als deze pilot succesvol is, kan er snel worden opgeschaald, omdat er vrijwel geen belemmeringen of vertragende processen zijn die een snelle implementatie in de weg staan. Deze innovatie biedt ook kansen voor (rail) geluidsschermen in het buitenland en langs rijks- en provinciale wegen.

Doelstelling
Het project verhoogt de opwekking van duurzame energie in en nabij de gebouwde omgeving, door het ontwikkelen van een systeem waarbij PV-panelen zo optimaal mogelijk kunnen worden bevestigd en gepositioneerd aan zowel de spoorzijde (binnenkant geluidsscherm), als aan niet-spoorzijde (buitenkant geluidsscherm). Het doel is om een kosteneffectief, modulair en flexibel toepasbaar systeem te ontwikkelen; een systeem dat geschikt is voor verschillende locaties, zowel op nieuwe als bestaande schermen van verschillende hoogten. Daarnaast moet het project laten zien wat de minimale schaal is (lengte en hoogte van een scherm), waarop een geluidscherm met PV rendabel te exploiteren is. Het project vindt plaats op een pilotlocatie en houdt rekening met de relevante omgevingseffecten. Het pilotproject neemt zowel financiële als technische onzekerheden weg en bewijst wat de toegevoegde waarde kan zijn van PV op geluidsschermen. Het project integreert participatie van de lokale omgeving in meerdere facetten van het project, zoals in ontwerp, realisatie en exploitatie.

Korte omschrijving
Het project kent de volgende werkzaamheden: • Het ontwerpen van modulaire, robuuste en kosteneffectieve ophangconstructies waarmee zonnepanelen aan geluidsschermen kunnen worden bevestigd, inclusief het produceren en testen van prototypes en het maken van een definitief ontwerp. • Modelleren en verifiëren van nadelige omgevingseffecten zoals geluids- en lichtreflectie door de zonnepanelen en deze kennis integreren in het eindontwerp. • Onderzoeken of spoortrillingen een negatieve impact hebben op het systeem en componenten en zo nodig oplossingen aandragen om deze te mitigeren. • Participatietraject met stakeholders uit de omgeving over toepassen, ontwerpen en financieren van PV op geluidsschermen en de opgedane kennis verspreiden onder gemeenten en energiecoöperaties o.a. • Monitoring energieproductie, technische implicaties, toegevoegde waarde voor lokale omgeving. Deze activiteiten leiden tot een kennisdossier met functionele specificaties die niet alleen door ProRail maar ook door andere partijen (zoals gemeenten, energiecoöperaties, Rijkswaterstaat) kunnen worden gebruikt voor het initiëren van andere projecten.

Resultaat
De resultaten / eindproducten van het project zijn: • Een werkende pilotlocatie met zonnepanelen aan de buitenzijde van een geluidsscherm langs het spoor in de dorpskern America (gemeente Horst aan de Maas). • Duidelijkheid of het mogelijk is om zonnepanelen aan de binnenzijde van het spoor te hangen en als dat mogelijk is een werkende pilotlocatie waarin dit is gerealiseerd. • Inzicht in hoe participatie van lokale omgeving kan bijdragen aan design en acceptatie van zonnepanelen aan geluidsschermen. • Kennisdossier met richtlijnen en adviezen voor initiatiefnemers, inclusief een financieel model die wordt gepubliceerd en publiek beschikbaar zal zijn. • De pilot biedt een technische oplossing die eindgebruikers in staat stelt om op korte termijn een rendabele business case te realiseren op overige locaties in Nederland met een maximale milieuwinst i.e. CO2-reductie.