NSL13

Nieuwe nascheidingslijn voor kunststoffen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om klimaatverandering tegen te gaan heeft de EU zich gecommitteerd aan het doel om klimaatneutraal te zijn in 2050. Hieronder valt ook het verminderen van de CO2-uitstoot van de productie en verwerking van kunststoffen. De vraag naar kunststoffen is de afgelopen 50 jaar toegenomen, terwijl zowel de productie als verwerking van kunststoffen tot meer CO2-uitstoot leidt. Op nationaal niveau beoogt Nederland in 2050 100% circulair zijn, waarbij wordt ingezet op circulaire kunststoffen. Om bij te dragen aan zowel circulariteit als een substantiƫle reductie in CO2-emissies wil Attero dat er minder kunststoffen verbrand worden. Kunststoffen zorgen namelijk voor het grootste deel van de CO2-emissies uit afvalverbrandingsinstallaties. Hierom zal de scheidingscapaciteit bij Attero in Wijster vergroot moeten worden, zodat meer kunststoffen uit het restafval gescheiden kunnen worden. Attero wil CO2-uitstoot significant verminderen door het in gebruik nemen van een nieuwe scheidingslijn die ook in staat is tot het scheiden van kunststof.

Doelstelling
Het primaire doel van het project is een nieuwe nascheidingslijn te bouwen op Attero's locatie in Wijster die een maximale hoeveelheid aan kunststoffen kan scheiden. Hiermee wordt een besparing van CO2-emissies gerealiseerd en worden meer kunststoffen gerecycled. De focus voor de nieuwe nascheidingslijn zal volledig moeten liggen op het scheiden van kunststoffen, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit (lage hoeveelheid residu in de kunststof stromen) wordt nagestreefd. De gesorteerde en gerecyclede kunststoffen zorgen voor een reductie in aardolie, omdat deze kunststoffen de 'virgin' kunststoffen kan vervangen. Van de kunststoffen die gescheiden en gesorteerd zijn, worden door middel van de recyclingsinstallaties o.a. folies (d.m.v. blow film), emmers, kratten (d.m.v. injection moulding), buizen en planken (d.m.v. extrustion) geproduceerd.

Korte omschrijving
Onder voorbehoud van een positieve beschikking is Attero voornemens het project te starten in Q2 2022. De activiteiten van het project richten zich op het vervangen van de huidige verouderde nascheidingslijn en het bouwen van de nieuwe lijn. De basic engineering van de scheidingslijn is al volledig uitgevoerd. Tevens zijn er bestekken gemaakt en zijn er offertes ontvangen van de verschillende leveranciers van meerdere 'onderdelen' van de beoogde nascheidingslijn. Op het moment dat het project wordt goedgekeurd zal eerst de detail engineering uitgevoerd worden, parallel aan het gereed maken van de locatie voor de bouw van de nieuwe lijn. Na de detail engineering zal er begonnen worden met het opbouwen van de verschillende apparaten in de scheidingshal. Als de koude en warme testen zijn uitgevoerd kan de nascheidingslijn gevalideerd worden en kan waar nodig de nascheidingslijn geoptimaliseerd worden.

Resultaat
Met de nieuwe nascheidingslijn wordt er een besparing in CO2-emissies van meer dan 20 kton/jaar t.o.v. de referentie-investering verwacht (wanneer de kunststoffen worden gerecycled i.p.v. verbrand). Dit wordt gerealiseerd door bijna driekwart van alle kunststoffen die in het restafval zitten te scheiden, d.m.v. de verschillende processtappen. Hierdoor wordt er minder materiaal verbrand en wordt de output van hoogwaardige kunststofmonostromen verhoogd. Met de referentie-investering (welke relatief inefficiƫnt is) wordt er ongeveer een kwart van de kunststoffen gescheiden en zal de rest van de kunststoffen eindigen in de verbrandingsovens. Door de nieuwe scheidingslijn zal er circa 11 kton/jaar aan kunststoffen meer worden gescheiden t.o.v. de referentie-investering. De extra kunststoffen die gescheiden worden, vervangen de zogeheten 'virgin' plastics en zorgen dus ook voor een besparing in het gebruik van aardolie.