New petroleum systems in the Dutch northern offshore

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Buiten de momenteel geproduceerde velden, zijn er nog niet-ontdekte aardgasvoorkomens in de ondergrond van Nederland en het Nederlandse deel van het Continentale Plat. Het Noordelijke Nederlandse deel van het Continentale Plat en dan met name het pre-zout deel, is een relatief onder geƫxploreerd gebied. Dit komt omdat tot nu toe de aanname was dat er geen geschikt reservoir gesteente aanwezig is, de source rock te diep begraven is waardoor deze over mature is en dat de seal die gevormd wordt door het Zeichstein zout door tektonische bewegingen niet meer overal aanwezig is. Recent onderzoek van TNO laat echter zien dat lokaal misschien wel degelijk de juiste condities voor de source rock, reservoir gesteente en seal gecombineerd zijn. Source rock en reservoir gesteente zijn bijvoorbeeld wel degelijk aanwezig in de stratigrafisch hogere delen van het Carboon (Westfaal D tot Stephanien) en de maturatie op lokale hogen kan wel geschikt zijn. De recente vondst van het Cygnus veld in het Britse deel van het continentaal plat bevestigt dit onderzoek. Recent is er seismiek geschoten over dit deel van het continentaal plat, waarmee prospectieve structuren en de aanwezigheid van een sea

Doelstelling
Met deze studie wordt beoogd om een nieuwe hypothese te testen op de structureel-sedimentologische ontwikkeling van de Centraal-en Step Graben ten tijden van het Perm-Carboon. Het is daarna aan de Nederlandse operators om de hypothese daadwerkelijk te testen met nieuwe exploratieboringen