ImPeKt

Naar Implementatie Persoonlijk Klimaat

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Met persoonlijke klimaatsystemen kunnen substantiële energiebesparingen worden gerealiseerd . Toch is deze optie geen onderdeel van het huidige (her)ontwerpproces. De belangrijkste barrière die de uitrol belemmert is dat er nog geen geïntegreerd systeem is ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van toepassende partijen, zoals ING vastgoed, Sodexo Facility Management, Rijksvastgoed.

Doelstelling
Dit project beoogt de barrières en kennishiaten die grootschalige introductie van persoonlijke klimaatsystemen belemmeren op te lossen in nauwe samenwerking tussen de ketenpartners en daarmee de weg vrij te maken voor brede implementatie van persoonlijke zelf lerende klimaatsystemen, met als uiteindelijk doel significante verbeteringen in energiegebruik en comfort in kantoren.

Korte omschrijving
Om de genoemde barrières op te lossen zijn de volgende activiteiten voorzien: 1 Ontwikkeling van een modulair opgebouwd geïntegreerd persoonlijk klimaatsysteem, inclusief gebruikersinterface, aansturing en zelflerende regeling, gezamenlijk door de ketenpartners. 2 Workshops met de ketenpartners en klankbordgroep om een implementatiestrategie voor persoonlijke klimaatsystemen en diensten te ontwikkelen. 3 Ontwikkeling van een tool waarmee de te verwachten energiebesparing en de kosten en baten van toepassing van een persoonlijk klimaatsysteem al in een vroeg stadium van het ontwerpproces inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 4 Lange termijn gebruikersonderzoek in twee kantoorgebouwen onder realistische praktijkomstandigheden. Het gebruikersonderzoek levert input en feedback om het persoonlijk klimaatsysteem, en met name de regeling, verder te optimaliseren. Daarnaast tonen deze voorbeeldprojecten de potentie in termen van energiebesparing en comfortverbetering aan in realistische praktijksituaties, waardoor ze een trigger zullen zijn voor implementatie in andere kantoorgebouwen.

Resultaat
1. Een modulair opgebouwd geïntegreerd persoonlijk klimaatsysteem. 2. Een door de ketenpartners gezamenlijk opgestelde implementatiestrategie voor marktintroductie. 3. Een tool waarmee de kosten en baten van een persoonlijk klimaatsysteem inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor specifieke gebouwen. 4. Een evaluatie van het lange termijn gebruikersonderzoek.