MOBEG

Monitoring en Beheer van Gebouwen voor een Smart Grid

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Zonder gedetailleerd inzicht in de elektriciteitsvraag is het niet mogelijk de energievraag met het energieaanbod te balanceren. Dit inzicht is noodzakelijk voor een optimale smart grid-benadering. Om zogenaamd Demand Side Management namelijk goed te kunnen uitvoeren, is het onder meer nodig de actuele elektriciteitsvraag tot op het niveau van afzonderlijke op het net aangesloten apparaten te kennen. Immers, hoe weet je anders welk apparaat je uit of aan kan zetten?

Doelstelling
Meer gedetailleerd inzicht in de elektriciteitsvraag om de vraag met het aanbod te balanceren.

Korte omschrijving
In het project “MOBEG” ontwikkelen Ipsum Energy en de Universiteit Twente een nieuw Energie Management Systeem (EMS), gebaseerd op een innovatieve manier om het elektriciteitsverbruik binnen een gebouw te meten. Door op één locatie in een elektriciteitsnet van een gebouw, bijvoorbeeld in de meterkast, te meten, kan worden bepaald wat de elektriciteitsvraag is van afzonderlijke aangesloten apparaten. Daarnaast is het te ontwikkelen EMS in staat om de actuele hoeveelheid elektriciteit die aan het gebouwnet wordt gevoed, vanuit bijvoorbeeld zonnepanelen, te bepalen. De meetgegevens zijn real-time beschikbaar, waardoor het systeem de mogelijkheid heeft vraag en aanbod zowel binnen het gebouwnet te balanceren (een 'mini' smartgrid), als te balanceren met het elektriciteitsnet in de directe omgeving van het gebouw. Door communicatie tussen het EMS en deze apparaten mogelijk te maken, kunnen deze op automatisch worden aangestuurd om zo optimaal met aanwezige energie om te gaan. Naast de mogelijkheid om te kunnen balanceren, biedt het te ontwikkelen systeem ook de mogelijkheid om de gebouwgebruiker real-time inzicht te geven in het eigen elektriciteitsverbruik.

Resultaat
Ipsum Energy ontwikkelt op dit moment tevens een dienst waarbij gebouwgebruikers worden beïnvloed om hun gedrag te veranderen en zo inefficiënt elektriciteitsverbruik tegen te gaan. Op die manier kan het nieuwe EMS, naast het zelfstandig slim balanceren van vraag een aanbod in een net, ook het totale elektriciteitsverbruik binnen het gemonitorde 'mini' smartgrid verlagen door (gebruiker gerelateerde) inefficiëntie weg te nemen. Eerste inschattingen geven aan dat enkel door beïnvloeding van de gebruiker een besparing tot wel 15% op het elektriciteitsverbruik in een gebouw kan worden gerealiseerd