MONICAIR

MONItoring & Control of Air Quality in Individual Rooms

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De luchtkwaliteit van verschillende ruimtes in kierdichte, goed geïsoleerde woningen fluctueert sterk. Normaliter is zij energieverspillend in lege ruimtes en ondermaats waar bewoners zich langer ophouden. Van een groot aantal externe- en installatietechnische invloedfactoren is bekend dat zij de luchtkwaliteit mede bepalen. Gebruikersgedrag en interactie met de voorzieningen spelen een hoofdrol. Niettemin is de interactie tussen gedragsinvloeden, regeling en voorzieningen binnenluchtkwaliteit nog grotendeels onbekend terrein. Als gevolg hiervan ontbreekt essentiële kennis om te verklaren waarom zelfs de meest geavanceerde ventilatiesystemen er niet of slechts beperkt in slagen de luchtkwaliteit op een constant en correct niveau te houden in de individuele vertrekken van een woning.

Doelstelling
Om een kennisdoorbraak te bereiken wordt een monitoringonderzoek uitgevoerd.

Korte omschrijving
De meting bevat een ongebruikelijk groot aantal technische en gedragsparameters, een breed scala van verschillende ventilatie-oplossingen en een data-analyse en modellering door de meest vooraanstaande specialisten op de gebieden van ventilatie, meet- en regeltechniek en energieprestatie van gebouwen.

Resultaat
De verworven inzichten kunnen ingezet worden voor de realisatie van toekomstige innovaties op het gebied van monitoring en control door de betrokken bedrijven. Daarnaast kunnen de modelmatige resultaten van dit internationaal vernieuwend onderzoek leiden tot aanpassing van rekenregels voor de wettelijke kaders van Nederlandse en Europese regelgeving. MONICAIR heeft een breed draagvlak van deelnemers uit de ventilatie- en meet & regel industrie in de woningmarkt – zowel grotere als kleiner bedrijven, kennisinstellingen, specialistische ingenieursbureaus en woningbouwcorporaties.