MLPM

Module Level Power Management

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het project heeft de volgende doelstellingen: - Een volledig ontwikkelde en techisch bewezen tweede generatie power optimizer oplossing voor PV systemen. - Een volledig ontwikkelde en techisch bewezen geadvanceerde micro inverter oplossing voor PV systemen. - Een veldtest gedurende 1 jaar resulterend in een monitoring en testrapport waarin het systeem wordt vergeleken met de huidige staat van techniek. - Een gevalideerd technisch- financieel model voor de nieuwe systemen.

Korte omschrijving
In dit project worden 2 verschillende benaderingen ontwikkeld die resulteren in een opbrengstverhoging van heterogene PV systemen van 20-30%. De ontwikkelde optimizer en micro-inverter zullen de volgende voordelen geven: - Minder vermogensverlies door schaduw op de modules - Minder vermogensverlies door onderlinge verschillen in de modules van hetzelfde PV systeem - Minder kabel en inverterverliezen - Grotere flexibiliteit in het ontwerp - Vergroting van de veiligheid - Mogelijkheid van meer elektriciteits-opbrengst uit de individuele PV modules