MLPM

Module Level Power Management

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Het project heeft de volgende doelstellingen:
- Een volledig ontwikkelde en techisch bewezen tweede generatie power optimizer oplossing voor PV systemen.
- Een volledig ontwikkelde en techisch bewezen geadvanceerde micro inverter oplossing voor PV systemen.
- Een veldtest gedurende 1 jaar resulterend in een monitoring en testrapport waarin het systeem wordt vergeleken met de huidige staat van techniek.
- Een gevalideerd technisch- financieel model voor de nieuwe systemen.

Korte omschrijving
In dit project worden 2 verschillende benaderingen ontwikkeld die resulteren in een opbrengstverhoging van heterogene PV systemen van 20-30%.
De ontwikkelde optimizer en micro-inverter zullen de volgende voordelen geven:
- Minder vermogensverlies door schaduw op de modules
- Minder vermogensverlies door onderlinge verschillen in de modules van hetzelfde PV systeem
- Minder kabel en inverterverliezen
- Grotere flexibiliteit in het ontwerp
- Vergroting van de veiligheid
- Mogelijkheid van meer elektriciteits-opbrengst uit de individuele PV modules