MLPM

Module Level Power Management

Publieke samenvatting / Public summary

Doelstelling
Een volledig ontwikkelde en techisch bewezen tweede generatie power optimizer oplossing voor PV systemen.
Een volledig ontwikkelde en techisch bewezen geadvanceerde micro inverter oplossing voor PV systemen
Een veldtest gedurende 1 jaar resulterend in een monitoring en testrapport waarin het systeem wordt vergeleken met de huidige staat van techniek
Een gevalideerd technisch- financieel model voor de nieuwe systemen

Korte omschrijving
In dit project worden 2 verschillende benaderingen ontwikkeld die resulteren in een opbrengstverhoging van heterogene PV systemen van 20-30%.
De ontwikkelde optimizer en micro-inverter zullen de volgende voordelen geven:
Minder vermogensverlies door schaduw op de modules
Minder vermogensverlies door onderlinge verschillen in de modules van hetzelfde PV systeem
Minder kabel en inverterverliezen
Grotere flexibiliteit in het ontwerp
Vergroting van de veiligheid
Mogelijkheid van meer elektriciteits-opbrengst uit de individuele PV modules