Modienet

Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Kun je economische flexibilisering (vraagrespons, prijsprikkels) toepassen. Mag je creatieve (goedkopere) E-net oplossingen toepassingen van ACM?

Doelstelling
Het demonstreren van een modulair opgebouwd intelligent net waarbij al het elektrische en thermische vermogen lokaal wordt opgewekt.

Korte omschrijving
Modienet (Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen) betreft een modulair op te bouwen intelligent lokaal middenspanningsnet en thermisch netwerk op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein langs de A1 ten zuiden van Deventer. Alle elektrische energie (jaarlijks 20.000 MWh) en thermische energie (jaarlijks 62.500 GJ warmte en 34.500GJ koude) wordt lokaal op duurzame wijze opgewekt. Het vormt daarmee het eerste Europese greenfield bedrijventerrein dat vanuit energieneutrale gebiedsontwikkeling vanuit intelligente ringnetten wordt opgezet