MPP

Modernisering persluchtsysteem Puttershoek

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Cosun Beet Company (kortweg CBC) heeft de ambitie de groenste, innovatiefste en succesvolste bietenverwerker te zijn. Hoewel de specialiteitenfabriek in Puttershoek een relatief kleine bijdrage levert aan de totale CO2-footprint van CBC is het realiseren van energiebesparingen ook voor deze locatie noodzakelijk om de klimaatambities van Cosun te verwezenlijken. Doordat de productie van perslucht momenteel verantwoordelijk is voor ruim 17% van het totale energiegebruik van de fabriek in Puttershoek; zien wij kans om door het persluchtsysteem te moderniseren het energiegebruik met 7-8% te reduceren.

Doelstelling
Het concrete projectdoel is het reduceren van de persluchtvraag door voor het pneumatisch transport van suiker over te schakelen van perslucht op blowerlucht; en daarna de compressorruimte aan te passen waarbij de twee bestaande niet toerengeregelde compressoren worden vervangen door één toerengeregelde compressor.

Korte omschrijving
In de fabriek in Puttershoek wordt er nog gebruik gemaakt van perslucht voor pneumatisch transport van suiker naar de poeder- en één van de twee klontenlijnen. Deze aanpassingen zijn vergelijkbaar met de aanpassingen die in het verleden gedaan zijn aan het transport naar de basterdlijnen. Door de modificatie van de transportsystemen wordt de persluchtvraag vanuit de fabriek bijna gehalveerd; waardoor het regelbereik van de compressoren niet meer aansluit bij de vraag vanuit de fabriek. Daarom zullen de twee niet toerengeregelde compressoren worden vervangen door één toerengeregelde compressor. In 2022 en 2023 wordt het project uitgevoerd; in 2022 worden de transportsystemen aangepast; waarna in 2023 de compressoren worden vervangen. De gehele installatie moet gereed en operationeel zijn eind 2023.

Resultaat
Door Cosun is berekend dat door deze investering op jaarbasis een energiereductie van ca. 800 MWh elektriciteit kan worden behaald.