MONDAINE PoC

MOdels aNd DAta INterfaces for Energy – Proof of Concept

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment, met zowel economisch, sociale als technische aspecten. Er zijn vele tools en modellen om te rekenen aan energietransitie scenario's die allemaal maar een deel van de probleemruimte afdekken. Deze modellen zullen dus met elkaar en met databronnen moeten kunnen communiceren. Maar omdat er verschillende modellen zijn, waarbij elk model zijn eigen scope en doel heeft als antwoord op de complexe en verschillende vraagstukken van de energietransitie, moet deze communicatie open en gestandaardiseerd worden. Om deze modellen met elkaar te kunnen verbinden, om zo het gehele probleem in al z'n aspecten te adresseren, heeft TNO een taal ontwikkeld die het energiesysteem en alle relevante aspecten voor de energietransitie op een uniforme manier beschrijft: de Energy System Description Language (ESDL). Deze taal wordt met dit project in de praktijk getest. De abstractie van met name het fysieke energiesysteem uniform vastleggen van de werkelijkheid waar elk rekenmodel mee uit de voeten kan is de kern van ESDL.

Doelstelling
Het hoofddoel van dit project is het valideren van de toepasbaarheid van ESDL in het samen laten werken van verschillende energiemodellen.

Korte omschrijving
Om aan te tonen dat ESDL in de praktijk werkt is dit Proof of Concept project opgezet, hierbij wordt een eerste integratie gedaan van het Energietransitie Model (ETM) van Quintel met PICO van Geodan, waarbij informatie over en weer gedeeld gaat worden middels ESDL. In dit project worden 2 use cases gebruikt om de verschillende koppelingen te testen: één use case op nationaal en één op gemeentelijk niveau. Verder zal de ESDL taal gedocumenteerd en met voorbeelden openbaar gemaakt worden. Ook wordt in samenspraak met een externe klankbordgroep een ESDL en data roadmap voor de gewenste toekomst ontwikkelingen gemaakt.

Resultaat
Dit project levert een ESDL “proof of concept” op, waarbij aangetoond wordt hoe verschillende modellen van verschillende partijen samen rekenen aan energietransitie scenario's en informatie en data onderling uitwisselen via ESDL. Dit wordt voor twee use cases gedaan. De definitie van de ESDL taal wordt openbaar en gratis beschikbaar gemaakt. En verder komt dit project met een ESDL en data roadmap voor de gewenste toekomst ontwikkelingen.