Mobility Center

Mobility Center

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Belangrijke aanleiding is het grote file- en parkeerprobleem van diverse bedrijven in de regio Eindhoven (High-Tech Campus, ASML/MMC-gebied, Eindhoven Airport, Health Valley Best, TU/e terrein, etc.). Bij een substantieel gebruik van diverse Mobility Centers wordt dit probleem aangepakt. Bovendien zal de gezondheid van de deelnemers toenemen, én zal er een substantieel positieve impact op het milieu zijn, door de vele uitgespaarde autokilometers.

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van, én onderzoek doen naar, een Mobility Center dat zijn energie verkrijgt via een dakconstructie met geïntegreerde zonnepanelen. Door middel van slimme regelingen en een eigen elektrische opslag, is het Mobility Center bovendien nagenoeg autonoom inzetbaar. Daarnaast verschaft het consortium sociaal maatschappelijke kennis omtrent een nieuw business model, organisatievorm en het gebruik en de acceptatie van deze innovatie. Toekomstige gebruikers van het Mobility Center kunnen straks via een website of app een elektrische fiets/scooter reserveren. In het afgesloten en 'vandalism-proof' Mobility Center haalt de gebruiker het vervoermiddel op. Na gebruik plaatst de gebruiker het elektrisch vervoersmiddel terug en sluit deze aan om op te laden. Het energiemanagementsysteem zorgt er dan voor dat de juiste fiets geladen wordt en de zon doet de rest. Geen zonlicht? Dan zijn er opgeladen vaste batterijen die het werk overnemen. Geen fiets? Dan laadt het systeem met behulp van de zon de vaste batterijen van de stalling op.

Korte omschrijving
Het klinkt allemaal erg eenvoudig, maar er moeten nog de nodige technologische en sociaal-maatschappelijke barrières overwonnen worden alvorens het consortium tot het vermarkten kan overgaan. Deze uitdagingen liggen op het gebied van in-roof zon-PV, batterijen, energiemanagementsystemen, specifiek laden van de e-voertuigen, smart micro-grid, en een optimale koppeling met het elektriciteitsnet . Ook sociaal-maatschappelijk zijn er ook nog allerlei uitdagingen op het gebied van acceptatie, verdienmodellen en coöperatieve organisatievormen te beslechten.

Resultaat
Het gewenste resultaat is een antwoord op de volgende vraag: 'Hoe zien, wetenschappelijk getoetste, niet technologische en technologische ontwerpeisen eruit ten bate van de realisatie van een nagenoeg autonoom Solar Moblity Center bestaande uit in-roof zon-PV, en geïntegreerde regel- & energieopslagsysteem in combinatie met de specifieke behoefte van e-vervoer?