MGS

Mobiele Groene stroom

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De weerstand tegen dieselgeneratoren groeit, terwijl de mobiele unit op LNG emissiearm en zeer stil is.

Doelstelling
Doel van dit project is de mogelijkheid overal een mobiele stroom unit te kunnen neerzetten, zonder dat de brandstof LNG belemmeringen oplevert en er op een emissiearme wijze stroom opgewekt wordt. Te denken valt aan havens/kades waar geen walstroom is, bouwplaatsen, evenementen (bijv. kermissen, Sail, openluchtvoorstellingen etc.).

Korte omschrijving
Binnen het project worden een aantal activiteiten ontplooid. Deze hebben een drietal kernpunten: - economische vragen - technische vragen - vragen met betrekking tot regelgeving Het project start met een aantal onderzoeksvragen waarop eerst gedegen antwoord moet worden gevonden. Economisch: - Welke afmetingen van een “drukloze tank” zijn het meest economisch (bouwkosten ten opzichte van navullingen)? - Welke frequentie van bijvullen is economisch het beste? - Een matrix met kosten waarbij investeringen (capex) en operationele kosten (opex) tegen elkaar afgezet worden? - Wanneer is welk belasting- en accijns regime van toepassing? Technisch: - Hoe de “drukloze tank” te ontwerpen? - De installatie met daarbij de zekerheid dat er geen LNG afgeblazen wordt? - Het fail safe ontwerp van de installatie en hoe er voor te zorgen dat deze altijd functioneert onafhankelijk van wie de installatie plaatst? Regelgeving: - Onder welke regelgeving valt een tijdelijke walstroomopwekking in een haven? - Welke andere regelgeving is van belang indien de unit wordt toegepast in een binnenstedelijk gebied? - Hoe de units geaccepteerd te krijgen zodat toepassing in alle gebruiksgebiede

Resultaat
Nadat deze vragen voldoende beantwoord zijn wordt een demo unit gebouwd, waarmee aangetoond wordt dat het concept realistisch is.