MINI

MINI

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Besparing van energie in gebouwen is een belangrijke doelstelling van overheden op nationaal en Europees niveau. In Nederland echter loopt de daadwerkelijke besparing achter op de doelstellingen die zijn geformuleerd.

Reguliere ventilatie warmtepompen (vwp) halen energie uit uitstromende ventilatielucht, welke wordt teruggegeven aan het verwarmingssysteem. Vereiste van de woning is dat deze een afzuiging bezit met ventilatoren (ventilatie type C). Het is een hybride systeem die samenwerkt met een conventionele CV-ketel. Dit is essentieel voor de transitie naar een duurzame energielevering. Voorafgaand aan dit demonstratieproject heeft Inventum samen met Eneco de MINI ontwikkeld.

De technische innovaties (die met name terugkomen in de besparing, de beperkte afmetingen en het installatiegemak) hebben ertoe geleid dat deze ook in bestaande woningen met natuurlijke ventilatie kan worden gebruikt. Samen met de lage prijs wordt zo een grote markt beschikbaar, en kan een significante energiebesparing worden gerealiseerd. Dit kan zonder grote investeringen te doen, omdat de MINI geschikt is voor het bestaande energienetwerk.

Doelstelling
Eneco zal investeren in de MINI, om deze voor het eerst in de markt toe te passen.

Korte omschrijving
Middels een demonstratie van 120 woningen, worden een aantal onderzoeksvragen beantwoord. Deze hebben betrekking op de specifieke besparing in verschillende situaties, de wisselwerking tussen de MINI en de gebruiker en mogelijk nog technische finetuning.

Resultaat
Na afloop van de demonstratie zal de MINI grootschalig in de markt worden geïntroduceerd door Eneco, die enige afnemer is van de MINI. Binnen 2 jaar zal de MINI ook in het buitenland worden verkocht. Eneco is al in het buitenland actief, wat de uitrol vergemakkelijkt.

Door de significante besparing, de lage prijs en het verwachte marktaandeel levert dit project zeer rendabele businesscases op, voor zowel Inventum als Eneco, en ook de eindgebruiker.