Marktplaats LE

Marktplaats voor lokale energie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Nederlanders wekken steeds vaker hun eigen energie op. De consument wordt dus ook producent, ofwel ‘prosument’. Deze prosumenten verenigen zich in een collectief om samen energie op te wekken. Deze collectieven willen zelf beslissen wie deze elektriciteit gaat gebruiken. Dit is momenteel niet mogelijk op de Nederlandse energiemarkt.

Doelstelling
Met een online handelsplatform worden vraag (afname van elektriciteit) en aanbod (productie van elektriciteit) direct gekoppeld. Deze koppeling van vraag en aanbod stimuleert onder andere marktwerking van duurzame energietoepassingen, programmalijn 4.1, en het afnemen van elektriciteit binnen de eigen ‘gemeenschap’, programmalijn 4.3.

Korte omschrijving
Activiteiten (WP=werkpakket)

WP1:
Opzetten projectmanagement en coördinatie

WP2:
Projectcase Greenchoice en CALorie: Analyseren meest geschikte scenario en businesscase

WP3:
Platform koppelen aan systeemlandschap energieleverancier

WP4:
Integratie collectief

WP5:
Communicatieplan & marketing campagne opstellen

WP6:
Release platform

WP7: Marktlancering

Na WP 2, WP 3 en WP4 vindt een Go/No-Go beslissing plaats op basis van criteria vastgelegd bij de start van het project.


Resultaat
1.
Propositie voor de lokale verbruikers voor participatie, lidmaatschap en afname lokale stroom.

2.
Online marktplaats voor elektriciteit waarbij afspraken geadministreerd worden op kwartierbasis. Deze marktplaats is klaar voor introductie op de Nederlandse markt.

3.
Realisatie van peer-to-peer levering (administratief, financieel en goed verankerd in de locale gemeenschap)

4.
Sluitende business case voor investering en exploitatie van collectief opgewekte productie

5.
Onderzoeksrapport met beantwoording van onderzoeksvraag: “To what extent and in what way do energy retailers support the growth and diffusion of local community energy initiatives in the Netherlands?”.