Maintain innovation cluster offshore energy

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In 2015 is samen met de partners van het Upstream Gas Consortium een nieuwe roadmap opgesteld voor de periode 2016 – 2019. Een van de nieuwe lijnen in het programma is Infrastructure, waarbinnen wordt gekeken naar innovaties waarmee bestaande infrastructuur langer economisch kan worden ingezet of hergebruikt voor andere activiteiten op de Noordzee. Een van de plannen waarvoor een innovatie cluster wordt opgezet is de samenwerking met Offshore Wind. Oude olie en gas platforms kunnen worden ingezet voor verdere ontwikkeling van toekomstige wind parken op de Noordzee, bijvoorbeeld voor hergebruik voor transformatorstations of voor het opvangen van variabele belasting van het electriciteitsnet op zee.

Doelstelling
In dit cluster wordt samen met TKI Wind op Zee een innovatie programma ontwikkeld om technologische innovatie belemmeringen weg te halen om de integratie en samenwerking tussen wind op zee en offshore olie en gas mogelijk te maken.

Korte omschrijving
Om de kansen en belemmeringen in kaart te brengen, wordt in samenwerking met KPMG een Innovation Challenge Northsea Energy gestart, waarin via een app en sociale media ideeën kunnen worden gegenereerd die systeem integratie in offshore energie kunnen versterken. Parallel zal het innovatie netwerk worden opgebouwd waar kan worden samengewerkt om de innovatie kansen te benutten.