Maintain Innovation cluster 2015 Upstream Gas

Maintain Innovation cluster 2015 Upstream Gas

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De afgelopen drie jaar is het Upstream Gas innovatiecluster opgebouwd. Dit cluster ondersteunt met kennis Nederland en de gassector. Het doel van dit innovatiecluster is om via kennis- en technologieontwikkeling en demonstraties de internationale concurrentiepositie van de gassector te versterken. Voorts zijn maatschappelijk draagvlak en minimale milieu-impact belangrijke randvoorwaarden.

Doelstelling
Beoogd wordt om de sterke positie van het cluster te behouden en verder uit te bouwen en daarbij te focussen op de belangrijkste onderzoeksvragen voor de gassector.

Korte omschrijving
Binnen het Upstream Gas innovatiecluster worden informatie en kennis uitgewisseld, zoals via de website www.upstream-gas.nl, maar ook via mailings en bijeenkomsten & workshops. Hiermee worden nieuwe partijen benaderd en blijven bestaande partijen aangehaakt. Verder wordt er bijgedragen aan bestaande (inter)nationale bijeenkomsten en conferenties voor de gassector, waar de Nederlandse kennis wordt gepresenteerd.