Maintain CATO Innovation Cluster 2016

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Ons klimaat verandert door de emissie van CO2 en ander broeikasgassen in de atmosfeer. CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage, ofwel CO2 Afvang, Hergebruik en Opslag) is een van de mogelijkheden om de emissie van CO2 te verminderen en daarmee de klimaatverandering tegen te gaan. Elektriciteitscentrales stoten veel CO2 uit en ook andere industrieën zoals Staal, Cement en Kunstmest stoten grote hoeveelheden CO2 uit. Naast energiereductie en de transitie naar hernieuwbare energie is CCUS een van de mogelijkheden om de CO2 uitstoot significant te verminderen. Voor veel industrieën is CCUS zelfs de enige mogelijkheid. CATO en CATO2 hebben de afgelopen 10 jaar een actief CCUS kennisnetwerk of innovatie cluster opgebouwd. Dit innovatiecluster is nodig om Nederland voor te bereiden op een grootschalige uitrol van CCUS.

Doelstelling
Het doel van dit innovatiecluster is om het CATO innovatiecluster bijeen te houden, zodat Nederland klaar is om een grootschalige DEMO (het ROAD-project) uit te voeren en daarna klaar te zijn voor grootschalige (commerciële) CCUS in Nederland. Het doel is ook om de sterke internationale positie van het netwerk te behouden en uit te bouwen en te gebruiken om te focussen op de meest noodzakelijke CCUS onderzoeksvragen en de internationale kansen te delen binnen het netwerk.

Resultaat
Up-to-date kennis en informatie wordt uitgewisseld via de CATO website (www.co2-cato.org). Nieuwe partijen worden benaderd en bestaande partijen blijven aangehaakt. Er worden CATO/CCUS bijeenkomsten/conferenties/workshops georganiseerd en er wordt bijgedragen aan bestaande CCUS bijeenkomsten en conferenties, waar de Nederlandse kennis wordt gepresenteerd. En er wordt meegewerkt aan de publieke dialoog over CCUS, o.a. via de Energiedialoog, om op die manier CCUS op de publieke en politieke agenda te behouden.