LEM platform

Lokaal Energie management platform

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om het energiesysteem optimaal in te richten is het nodig dat op veel meer plekken data over energieopwekking en -verbruik verzameld en gedeeld wordt. Lokale energie-initiatieven op bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om deze data te verzamelen en voor haar leden hier diensten op te ontwikkelen. Er bestaan verschillende dataplatforms die hiervoor geschikt zijn. Deze worden alleen incidenteel toegepast. Lokale initiatieven zien de mogelijkheden, maar weten niet hoe in de praktijk meerwaarde te bieden voor de leden. De potentie van platforms voor het verhogen van de prestaties van duurzame projecten rondom energieproductie, peak-shaving en gedragsbeïnvloeding is onvoldoende bewezen. Bedrijventerreinen zijn een goede testlocatie, want: 1) er is sprake van een sociale structuur en organisatie in een ondernemersvereniging, 2) ondernemers zijn gewend te investeren, 3) energieprofielen van bedrijven verschillen waardoor het eerder interessant is om met elkaar 'smart' oplossingen te realiseren, 4) ondernemers zijn via de wetgeving minder beschermd dan consumenten. De inzichten op bedrijventerreinen kunnen later ook op andere gebieden toepasbaar zijn, zoals in woonwijken.

Doelstelling
Het doel van het project is drieledig: 1) het verzamelen van kennis en ervaring van het implementeren van een LEM (Lokaal Energie Management) platform bij lokale energie-initiatieven op bedrijventerreinen; 2) het laten zien van de meerwaarde van een LEM-platform voor het verhogen van de prestaties van duurzame projecten rondom zonnepanelen, e-mobiliteit, peak-shaving en gedragsbeïnvloeding; 3) het vastleggen van de kennis en ervaringen zodat lokale energie-initiatieven op bedrijventerreinen en in andere type wijken (m.n. woonwijken) deze kunnen toepassen.

Korte omschrijving
Nadat het concept LEM-platform op privacy en security is getoetst en eventuele oplossingen ontwikkeld zijn, zal het LEM-platform bij drie lokale energie-initiatieven in duurzame pilotprojecten gerealiseerd worden. Specifieke, autonome wensen van gebouwgebruikers worden in kaart gebracht op basis waarvan energiediensten ontwikkeld worden. Hierin worden de mogelijkheden meegenomen van verschillende gebruikers om hun energiegebruik op elkaar af te stemmen (“smart-grid”) door • het in kaart brengen van gebruikersgedrag; • het sturen van energiegebruik door middel van “machine learning”; • het terugkoppelen van de gevolgen van gebruikersgedrag op de energie-efficiëntie in het gebied naar gebruikers. De resultaten van het project worden vertaald naar andere type gebieden, zoals woonwijken, en beschikbaar gemaakt via een handleiding voor lokale initiatieven voor het realiseren en toepassen van een LEM-platform. Het project maakt gebruik van actieonderzoek: de ontwikkeling van het LEM-platform wordt gedaan aan de hand van de praktijk uit de pilots. Deze lopen dus samen op en maken gebruik van de cirkel van Demming: plan, do, check, act.

Resultaat
Het project levert de volgende resultaten op: • implementatie van een LEM-platform bij drie lokale energie-initiatieven; • realisatie van drie duurzaamheidprojecten, gebruikmakend van het LEM-platform op drie bedrijventerreinen; • snelstartgids: handleiding voor lokale initiatieven voor het realiseren van een LEM-platform en het realiseren van duurzaamheidprojecten gebruikmakend van het LEM-platform. Op basis van de projectresultaten moeten andere lokale energie-initiatieven in staat zijn om ook zelf een LEM-platform te ontwikkelen, op een dergelijke manier dat deze meerwaarde biedt voor het lokale initiatief en de leden, dit inclusief oplossingen voor privacy en security.