Local Energy Hubs

Local Energy Hubs (als oplossingsrichting voor de te verwachte explosieve toename in elektrisch vervoer in de logistieke sector i.c.m. Zon PV op daken)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Steeds meer partijen lopen tegen de problematieken aan dat er geen ruimte meer beschikbaar is op het elektriciteitsnet waardoor het plaatsen en/of aansluiten van grootschalige zonnestroomsystemen wordt vertraagd. Om voldoende transportcapaciteit te krijgen op het elektriciteitsnet is een miljardeninvestering nodig. Tegelijkertijd kan het elektriciteitsnet met slimme systeemoplossingen veel efficiënter benut worden. Dit geeft netbeheerders tijd om het elektriciteitsnet in verschillende delen in het land klaar te maken voor de toekomst. Met behulp van een Local Energy Hub (LEH) kan meer duurzame energie op het net worden benut. Met een LEH kunnen fysieke consumptie (vraag) en opwek (aanbod) intelligent worden samengebracht wat resulteert in efficiënter gebruik van de aansluiting. Echter, dit betreft enkel het balanceren achter de meter. Door de koppeling te maken met het landelijke net, kan de aanwezige flexibiliteit ook beschikbaar worden gesteld wanneer er overschotten of tekorten zijn aan duurzame energie vóór de meter. Hierdoor wordt (lokale) congestie ook regionaal zo veel mogelijk gebalanceerd.

Doelstelling
Een schaalbare systeemoplossing voor industrieterreinen bestaande uit een decentrale energie-infrastructuur (de LEH), gericht op optimalisatie-strategieën voor grootschalige zonnestroomsystemen, opslag, laadstations voor E-trucks en verbruikers van duurzame energie. Hiermee kan lokale flexibiliteit uit energieproductie, -opslag en -vraagsturing inzetbaar worden gemaakt voor congestiemanagement. Een gegarandeerd aanbod van flexibiliteit maakt het mogelijk om eenzelfde hoeveelheid vermogen aan duurzame zonne-energie elders in het land te kunnen inpassen. Dit project richt zich specifiek op de schakel grootschalige opwekking van hernieuwbare energie. Specifiek geldt dit voor PV op grote industriële daken opschaalbaar tot >1MW. Daarnaast richt dit project zich ook op de andere schakels waaronder Transport en distributie doordat beschikbare capaciteit flexibel kan worden ingezet. Er wordt ook gericht op het creëren van flexibiliteit aan de opwekkant door inzet van Opslag. Tevens wordt de schakel verbruik opgepakt door lokaal op industrieterrein de m.b.v. de planning van e-trucks te balanceren

Korte omschrijving
In R1 wordt onderzoek gedaan naar de technische, juridische, economische en financiële kaders, de scenario's gemodelleerd en de potentiële businesscases berekend. In R2 worden de verschillende platforms ontwikkeld die nodig zijn voor het creëren van een Local Energy Hub. In R3 wordt de Local Energy Hub op minimaal 1 pilotlocatie uitgevoerd en geanalyseerd. R4 richt zich op validatie van de businesscase, en de ontwikkeling van een blauwdruk, inclusief advies voor een beleidsvisie.

Resultaat
Een systeemoplossing waarbij de hoeveelheid aangeboden flexibiliteit, in afstemming met netbeheerders, gemeenten en andere stakeholders, tot eenzelfde hoeveelheid aan extra inpassing van duurzame energie leidt. Door de fysieke en virtuele koppeling van consumptie en opwek achter de meter kan lokaal opgewekte energie ook lokaal worden verbruikt door aangesloten bedrijven binnen het collectieve industrieterrein. Tevens zorgt het ervoor dat bedrijven die graag willen verduurzamen (maar door beperkingen aan de hand van congestie dit niet konden) nu wel de mogelijkheid krijgen om Zon-PV te plaatsen op dak.