LEB

LoadManagement Energie op Bedrijventerreinen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De vereniging van Eigenaren bedrijventerrein Delftechpark, TU Delft campus, TNO, en Sweco willen gezamenlijk werken aan een duurzame en slimme energievoorziening. Door de sterke toename aan duurzame energie opwekking op de gebouwen afgelopen jaar (met variabele performance),nieuw type energie vragers(b.v. elektrische auto’s) dient energievraag en energieaanbod ‘slimmer’ op elkaar te worden afgestemd en geïntegreerd in het energiesysteem.

Doelstelling
LEB beoogt energievraag en aanbod op bedrijventerrein en dynamisch en flexibel af te stemmen aan de hand van 4 optimalisatie concepten: vraagsturing en opslag warmte, dynamische ventilatie, Power2Heat (Conversie) en collectieve laadpalen(opslag).De resultaten van individuele panden worden opgeschaald naar gebiedsniveau (bedrijventerrein en de campus)

Korte omschrijving
LEB beoogt energievraag en aanbod op bedrijventerreinen dynamisch en flexibel af te stemmen aan de hand van 4 optimalisatie concepten: vraagsturing en opslag warmte, dynamische ventilatie, Power2Heat (Conversie) en collectieve laadpalen (opslag).

Resultaat
Inzicht in het potentieel van vraagsturing en verwachte capaciteit van flexibel vermogen bij opschaling op het niveau van bedrijventerrein.
Inzicht in de waarde van de flexibiliteit en mogelijkheid voor opslag en conversie aan de vraagzijde op gebiedsniveau.