LNG Bunker Tank Safety

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het rationaliseren van de veiligheid rond het gebruik van LNG.

Doelstelling
LNG Bunker Tanks Safety is een project van TNO met de doelstelling van het zichtbaar maken en beheersen van de risico's van het gebruik van LNG opslagtanks. Gericht op de cryogene omstandigheden en de specifieke eisen aan de toegepaste materialen zoals afsluiters, kleppen, pompen en slangen.

Korte omschrijving
TNO voert een onderzoek uit naar kwantitatieve waarden ook voor toekomstige richtlijnen bij het gebruik van LNG.

Resultaat
Met de resultaten beschikt men over een betere kwantitatieve onderbouwing van de risico's bij het gebruik van LNG.