LinkED

Linked Energy Data

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De doelstelling van het TKI Urban Energy programmalijn 4 is het realiseren van een flexibele en robuuste nationale energie-infrastructuur. Om de migratie naar een dergelijke infrastructuur te realiseren moeten stakeholders kunnen beschikken over de juiste informatie.

Doelstelling
Het doel van dit project is om informatie over de Nederlandse energie-infrastructuur uniform en in de juiste context te ontsluiten, zodat deze informatie door alle betrokken stakeholders (leveranciers, netbeheerders, dienstverleners, overheid, etc.) effectief en voor meerdere toepassingen ingezet kan worden om de energie transitie te versnellen.

Korte omschrijving
De kernactiviteit binnen het project is het opstellen van een informatiemodel voor de nationale energie-infrastructuur. Informatie over deze infrastructuur wordt op basis van Linked Data technologieën in context ontsloten, waarbij er automatisch een vertaalslag plaatsvindt naar de interne datamodellen van de netbeheerders. Deze informatie kan vervolgens breed ingezet worden ten behoeve van de energie transitie: flexibilisering van het grid, verduurzaming van de energie infrastructuur, de robuustheid van het grid, etc. Het informatiemodel zal gevalideerd worden aan de hand van een twee use cases. 1. Grid Resilience; Het uitwisselen en slim combineren van performance data van het elektriciteitsnet, inclusief externe databronnen, ten behoeve van de beschikbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. 2. Smart Energy Transition; Breed beschikbaar stellen van infrastructuur data ten behoeve van de planning van de energie transitie (capaciteit, geografie, onderhoudsstatus, …).

Resultaat
Dit project zal resulteren in informatiemodellen voor de nationale energie-infrastructuur, experimentele informatiesystemen voor het ontsluiten van deze informatie en een tweetal use cases, die na het project verder geoperationaliseerd kunnen gaan worden.