Leren van ervaringen in de gassector

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het verkrijgen van inzicht in de sleutelfactoren die het draagvlak voor de ontwikkeling van de gasvoorziening bepalen, in het bijzonder voor innovaties in gas, is belangrijk om toekomstige grootschalige gasprojecten doorgang te kunnen laten vinden.

Doelstelling
Onderzoeken van de wijze waarop binnen de gassector en de bedrijven daarbinnen wordt geleerd van ervaringen met werkwijzen en methoden van verwerven van draagvlak en 'stakeholder involvement'.

Korte omschrijving
Het project onderzoekt concrete casus waarbij maatschappelijke acceptatie een rol speelt en onderzoekt hoe bedrijven hiervan kunnen leren. Deze cases worden door de onderzoeksorganisaties ECN en Rotterdam School of Management (RSM) op twee manieren geanalyseerd: (1) hoe vindt de interactie met stakeholders in de praktijk plaats? (2) hoe worden ervaringen geevalueerd en lessen geimplementeerd in nieuwe processen?

Resultaat
Door de resultaten en geleerde lessen van dit project in zo breed mogelijk verband te verspreiden, levert dit project een bijdrage aan het vergroten van het lerend vermogen van organisaties in de gas- en energiesector. Dit leidt tot een meer open dialoog tussen de verschillende stakeholders bij toekomstige energieprojecten, en uiteindelijk tot een breder maatschappelijk draagvlak voor gas als energiedrager en een breed gedragen 'license to operate' van de gassector.