LCPV dak

LCPV dak

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Op zonnige dagen kan binnen erg warm worden en zijn schermen vaak niet meer te lezen. Door glazen bouwdelen te vervangen door lenzen die licht focusseren op een kleine pv collector, worden deze zaken simultaan aangepakt terwijl natuurlijk daglicht beschikbaar blijft en tegelijkertijd duurzame energie wordt opgewekt.

Doelstelling
Het doel van het project is een innovatief prototype voor een laag-geconcentreerd zonne-energiesysteem te realiseren en installeren. Aan de hand van het prototype wordt de haalbaarheid van het systeem getest op techno-economisch vlak en op eindgebruikerservaring.

Korte omschrijving
Een door de HAN ontwikkeld concept voor een semi-transparant LCPV systeem wordt doorontwikkeld tot een functioneel prototype. Opto-elektronische eigenschappen, kostprijs, maakbaarheid, esthetiek en veiligheid zijn hierbij de belangrijkste innovatie aspecten. Het prototype wordt geïnstalleerd en in gebruik genomen in een eindgebruikersomgeving. Op basis van de resultaten wordt een techno-economische haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Ook wordt een eindgebruikers analyse uitgevoerd. De HAN verzorgt onderzoek en ontwikkeling van opto-elektronisch systeem, en meet- en regeltechniek, alsook projectmanagement. IDskips ontwerpt en realiseert het prototype, en voert een marktanalyse uit. MCA draagt zorg voor de esthetiek en eindgebruikerservaring.

Resultaat
De projectresultaten zijn een functioneel prototype zoals in dit projectplan beschreven, geïnstalleerd bij MCA en een haalbaarheidsanalyse voor toepassing op grotere schaal, waarbij zowel het techno-economisch vlak als de eindgebruikerservaring worden meegenomen.