LABELS-LEF

LABELS aan Energiebronnen voor meer Flexibiliteit

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In de huidige Nederlandse energiehandelsmarkten is de keuze voor de flex asset operator beperkt tot de prijs per kilowattuur (kWh), tijdstip en het volume. Er komt meer flexcapacteit op de markt door grotere volatiliteit en aanbod van hernieuwbare energie en door de meerdere cycli die dit soort flex-assets intra-day kunnen doorlopen. De huidige marktplaatsen zijn intrinsiek ongeschikt om de congestie-effecten van dit grotere aanbod weg te werken, mede door de hoge (kosten)drempel voor toetreding, collaterals, margining en IT van spotmarkten. In dit DEI+ pilotproject wordt een transactieplatform ontwikkeld voor flex operators, waarbij mechanismen worden ontwikkeld waarmee kan worden vastgelegd welk label de energie heeft die in een flex asset wordt geladen en vervolgens weer wordt terug geleverd.

Doelstelling
Doel van dit project is het bewijzen in een representatieve praktijkproef dat: - Elektrische energiedata voor intra-day-situaties kan worden verrijkt met attributen rondom relevante energiebroninformatie per locatie. - Door een directe koppeling van flex-assets op intra-day transacties meer ruimte ontstaat voor flexibiliteit in zowel vraag als aanbod.

Korte omschrijving
In het project wordt een taxonomie voor attributen in energiedata ontwikkeld, alsmede het koppelen van deze taxonomie op vigerende transactieprogrammatuur van aggregators en flex assets. Vervolgens worden pilots uitgevoerd waarin wordt gesimuleerd en gevalideerd beproefd in welke mate hierdoor meer flex kan worden ontsloten naar het net.

Resultaat
De beoogde resultaten van dit DEI+ project zijn: - Een definitie van de taxonomie voor LABELS attributen. - Een prototype LABELS platform en audit trail op basis van deze taxonomie. - Een API en SDK (inclusief Whitepaper) voor een naadloze koppeling en implementatie van de LABELS taxonomie in systemen van flex operators. - Test en validatie van het LABELS concept in simulaties van TNO en in praktijkexperimenten met Eneco en KPN. - Inzicht in meer flex in zowel vraag als aanbod.