KRIS

Kostenreductie MS/LS Instrumentatie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De elektriciteitswereld is volop in ontwikkeling, denk hierbij bijvoorbeeld aan de grootschalige inpassing van decentrale opwekking van elektriciteit. In een groot aantal gevallen leidt dit tot knelpunten in de fysieke energie-infrastructuur. Oplossing ligt onder meer in de ontwikkeling van smart-grids waarmee vraag en aanbod van elektriciteit op lokaal niveau veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Om smart-grids te kunnen faciliteren moet de manier waarop het huidige elektriciteitsnet wordt benut en energiestromen worden gedistribueerd aangepast worden.

Doelstelling
Middenspanning en laagspanning (MS/LS) stations vormen een logisch en strategisch knooppunt in het net om intelligentie in te passen omdat je hier goed kan meten en/of sturen in energiedistributie, wat essentieel is voor het functioneren van smart-grids. MS/LS stations vormen in dit kader een ideale locatie voor inpassing van instrumentatie ten behoeve van het faciliteren van smart-grids op het elektriciteitsnet. De kosten van de huidige MS/LS-instrumentatie zijn echter hoger dan de toegevoegde waarde die wordt gecreëerd door implementatie van smart-grids, wat een brede (noodzakelijke) uitrol van smart grids in de weg staat. Om grootschalige uitrol van smart grids te faciliteren zal MS/LS-instrumentatie uiteindelijk zo goedkoop moeten worden, dat het de business case interessant maakt voor netbeheerders om hierin te investeren. Dit zou op haar beurt weer moeten leiden tot een opmaat naar grootschalige toepassing van deze technologieën en daarmee tot een snelle groei van deze markt.

Korte omschrijving
In onderhavig project slaan netbeheerders (Enexis, Alliander, Cogas, Westland Infra, Endinet en Rendo), industriële partners (Eaton Industrie, Locamation, Datawatt, Fortop Automation, Reewoud, Flexicontrol en ELEQ) en een kennisinstelling (Avans Hogeschool) de handen ineen, met als doel te komen tot significant goedkopere instrumentatie.

Resultaat
Oplossing wordt beoogd in de ontwikkeling van een open platform dat het mogelijk maakt om gemeenschappelijk onderdelen te benutten voor verschillende functionaliteiten in één en hetzelfde MS/LS-station. Een eis is dat dit platform interoperabel en leveranciersonafhankelijk is, waardoor functionaliteiten van verschillende leveranciers met elkaar gecombineerd kunnen worden en flexibiliteit en modulariteit gegarandeerd worden.