KEVER

Kosten effectieve vergassing en reiniging

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De implementatie van groen gas via vergassing is essentieel om doelstellingen voor vergroening van het Nederlandse aardgasnet te kunnen realiseren. Het 4 MWth Ambigo project in Alkmaar, gebaseerd op Nederlandse MILENA-OLGA technologie, is hierbij een belangrijke stap naar commerciƫle installaties.

Doelstelling
Kostenreductie en verlaging van opschalingsrisico's bij groen gas productie op basis van vergassing.

Korte omschrijving
Het onderzoek betreft vooral de terugvoer van afvalstromen naar ofwel de vergassingszone (voor verhoogde groen gas opbrengst) ofwel de verbrandingszone (voor Zero Waste Discharge) van een indirecte vergasser. De nadruk ligt daarbij op de bepaling van de interactie tussen de teruggevoerde afvalstroom en het reactorbed in opgeschaalde installaties, om zo de optimale voedingsstrategie te ontwikkelen en het hydrodynamische reactorontwerp te optimaliseren.

Resultaat
De ontwikkelde terugvoerstrategieƫn en reactorontwerpen leiden tot kostenreductie en verlaging van opschalingsrisico's en dragen daarmee bij aan verdere ontwikkeling en marktintroductie van groen gas via vergassing.