HT WP CEV

Koelmachines vervangen door Hoog Temperatuur warmtepompen in een centrale energievoorziening

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De UvA heeft een groot vastgoedbestand van 350.000 m2, verdeeld over 3 campussen. De binnenstad bestaat grotendeels uit monumentaal vastgoed. Het sciencepark is vrij recent ontwikkeld en wordt nog verder ontwikkeld. Het Roeterseilandcomplex (> 125.000 m²) bestaat deels uit monumentaal vastgoed en is deels gerenoveerd in de afgelopen 10 jaar. De UvA heeft de ambitie om een voorbeeldfunctie te vervullen in de energietransitie. Bij natuurlijke momenten wil de UvA de duurzaamheid van het vastgoed verbeteren. In lijn met de ambitie van de gemeente en het rijk betekent dit o.a. concreet het primair energieverbruik/gasverbruik (fors) reduceren. Op het Roeterseiland complex in de stad van Amsterdam worden de gebouwen gekoeld en verwarmd vanuit een energiecentrale met een combinatie van gas en elektrisch. De huidige koelinstallaties zijn aan het eind van hun levensduur en moeten worden vervangen. Ook worden er additioneel vastgoed ontwikkeld wat de vraag naar koude vergroot. Dit is een natuurlijk moment om te kijken naar alternatieven voor de koude-opwekking.

Doelstelling
Het doel van dit project is een kosteneffectieve manier voor elektrificeren van de warmtevraag te exploiteren en demonstreren. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en de onmogelijkheden van bestaand (monumentaal) vastgoed wat voortdurend in gebruik is.

Korte omschrijving
Door het natuurlijke moment van de vervanging van de koelmachines te gebruiken voor het plaatsen van hoog temperatuur (HT) warmtepompen kan niet alleen worden voldaan aan de koude behoefte, maar kan tevens ook de periode worden verlengd waarbij op een effectieve wijze (hoge performance factor, COP) gebruik wordt gemaakt van de WKO bronnen om warmte te genereren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van HT warmtepompen die tot dusver enkel in een industriële omgeving worden ingezet. Het innovatieve gedeelte van deze onderneming is het plaatsen van de warmtepompen in de bestaande infrastructuur en op een correcte manier regeltechnisch en hydraulisch in te passen, waardoor een veelzijdige functionaliteit en een interessante COP kan worden behaald. Omdat de inpassing de kracht van deze oplossing is, wordt er geen subsidie aangevraagd voor de aanschaf van de machines. Enkel voor de inpassing van deze techniek in het bestaande vastgoed en de huidige installaties vragen hebben dus betrekking op deze aanvraag. Omdat het project in bestaande infrastructuur plaatsvindt verhoogt dit ook de reproduceerbaarheid voor ander monumentaal vastgoed.

Resultaat
Er wordt door dit project jaarlijks meer dan 365.000 m³ Gronings gas verbruik gereduceerd op locatie. Als de verwachtte COP's worden behaald dan zou dat met een positieve invloed op het primair energieverbruik en de CO2 uitstoot moeten lukken. De bestaande utiliteitsgebouwen in Nederland die voor 2050 geen renovatie meer doormaken zullen gebruik moeten gaan maken van HT warmtepompen. Als wij in staat zijn om een positieve businesscase te realiseren voor het gebruik van HT warmtepompen in bestaand vastgoed, dan kunnen wij door middel van dit demonstratieproject de energietransitie in Nederland stimuleren. Wij hebben dan ook het voornemen om de uitkomsten/lessons learned te delen binnen het netwerk van de hoger onderwijs sector en daarbuiten.