KVPV

Kleinverbruik en Programmaverantwoordelijkheid (KVPV)

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De toename van duurzame energiebronnen en elektrificatie van onze voorzieningen maakt balanshandhaving complexer. De kleinverbruiker zou bij kunnen dragen aan de balanshandhaving door het afstemmen van vraag en aanbod van energie, maar deze verantwoordelijkheid ligt nu bij diens leverancier.

Doelstelling
Programmaverantwoordelijkheid speelt een essentiƫle rol in de balanshandhandhaving. Voorliggend onderzoek bestudeert hoe de programmaverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers is verankerd in wetgeving en hoe aanpassing van het juridische kader kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten die ook de kleinverbruiker stimuleren vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen.

Korte omschrijving
Allereerst wordt de programmaverantwoordelijkheid geanalyseerd, leidend tot een juridische analyse van de regulering, inclusief aspecten als de universele dienstverlening, privacy en consumentenbescherming. Ook worden de bestaande markten in verband gebracht met de stappen in de programmaverantwoordelijkheid. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de innovatieve dienstverlening die op basis van politieke en technische ontwikkelingen verwacht mag worden. Dit beeld is de input voor het ontwikkelen van alternatieve uitwerkingen van de programmaverantwoordelijkheid, die zullen worden geanalyseerd op juridische aspecten en (kwalitatief) op de te verwachten effecten, zoals het onbalansmechanisme, de netstabiliteit, de inzet van duurzame energie en de reductie van de CO2-uitstoot. Tevens zal een check op de uitvoerbaarheid plaatsvinden. De juridische vraagstukken zullen worden onderzocht door de Universiteit Utrecht. De E.D.-Mij zal ondersteuning bieden in het onderzoeken van de effecten van het aanpassen van het juridisch kader op de praktijk.

Resultaat
Het project 'KVPV' biedt inzicht in de beleidsmatige en juridische stappen, die de programmaverantwoordelijkheid dichter bij de kleinverbruiker kunnen leggen (regulering, techniek, dataverkeer). Het zal daarbij een beeld geven van een regulering, die innovatieve diensten door nieuwe actoren kan stimuleren ten voordele van de verduurzaming en de portemonnee van de kleinverbruiker.