YESCON

Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het huidige energiesysteem is vraag gestuurd. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment elektriciteit gebruiken, zonder rekening te houden met variaties in aanbod. Dit systeem komt onder druk te staan wanneer duurzame elektriciteitsproductie een serieus aandeel gaat vormen van het elektriciteitsaanbod. Om ook in de toekomst een balans te kunnen blijven behouden in het energiesysteem zijn investeringen in flexibiliteit noodzakelijk. Naast fysiektechnische flexibiliteit zoals reservecapaciteit, elektriciteitsopslag en een zwaarder elektriciteitsnet lijkt er qua flexibiliteit ook flinke potentie te liggen bij de consument. Door zijn elektriciteitsvraag beter af te stemmen op het aanbod is de verwachting dat investeringen in energie-infrastructuur kunnen worden verminderd of uitgesteld.

Doelstelling
Omdat consumentengedrag hierbij de sleutel, maar ook de moeilijkst te beïnvloeden factor is, heeft het proeftuinproject Jouw energiemoment: Smart Grid met de consument tot doel om in een realistische praktijkomgeving leerervaringen op te doen over de technische, economische en sociale mogelijkheden om een flexibel en duurzaam energieverbruik te realiseren bij consumenten.

Korte omschrijving
In de nieuwbouwwijk Muziekwijk in Zwolle krijgen 266 woningen een slim net met zonnepanelen en voorzieningen voor elektrische voertuigen. Op woningniveau worden elektronica en slimme apparatuur (onder andere wasmachine) geplaatst. Bewoners doen actief mee in dit project. Binnen de woningen worden verschillende aanpassingen gedaan, die in sommige gevallen gecombineerd worden met domotica toepassingen. Dit project is uniek doordat de focus ligt op consumentengedrag als sleutelfactor, doordat naast aanbod van duurzame energie ook netcapaciteit integraal wordt meegenomen en doordat alle relevante stakeholders op het gebied van smart grids vertegenwoordigd zijn in het consortium: Enexis als netbeheerder, Woningstichting SWZ die een proeftuinproject met de 266 woningen op één locatie mogelijk maakt, Dong Energy als energieleverancier met variabele tarieven, Flexicontrol die zorgt voor het home energy management systeem, Logica als systeemintegrator en TU Eindhoven met inbreng van energietechnische kennis.