SI Offshore Energie

Inventarisatie systeem integratie kansen voor offshore energie op de Noordzee.

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De offshore wind sector staat voor een opdracht om de kosten met 40% te verlagen, de offshore olie en gas sector moet bij verslechterende marktomstandigheden ook de kosten verlagen om economisch te kunnen blijven werken. Systeem integratie en innovatie kunnen bijdragen om de kosten te reduceren en systeem integratie voordelen te behalen.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is te inventariseren of er synergie mogelijkheden zijn om integratie voordelen te halen uit de samenwerking tussen de offshore olie en gas sector en de offshore windsector, om de kosten voor installatie en onderhoud te reduceren, en de offshore energieopwekking op de Noordzee verder te vergroenen.