IDEGO

Intelligente Duurzame Energie voor de Gebouwde Omgeving

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Om te komen tot een 100% duurzame gebouwde omgeving is een transitie noodzakelijk waarbij integraal wordt nagedacht over energiestromen binnen en tussen gebouwen en over de bijbehorende business modellen. De nu bestaande grenzen tussen (duurzame) elektriciteit en (duurzame) warmte/koude moeten zowel in (regel)technisch opzicht als in bedrijfsmatig opzicht worden weggenomen, omdat uitwisseling tussen verschillende energiestromen grote voordelen kan opleveren. Voorspellende regelingen die uitgaan van bewonersgedrag, weersvoorspellingen en energieprijsontwikkelingen maken nieuwe verdienmodellen mogelijk en maken de stap naar autarkische gebouwen of gebieden aanzienlijk kleiner.

Doelstelling
Doel van dit project is het ontwikkelen van regelalgoritmes om lokale duurzame energiesystemen binnen woningbouw optimaal te laten functioneren in termen van duurzaamheid, efficiency, kosten en comfort voor eindgebruikers.

Korte omschrijving
De projectaanpak is erop gericht om de ontwikkeling van zowel de regeltechniek als het business model vanuit de praktijk vorm te geven. Locaties voor toepassing bestaan reeds. Aanwezige warmte- en koudesystemen worden op zo’n manier met elektriciteitopwekking uitgebreid dat niet alleen een optimaal werkend systeem met een aanzienlijk hoger aandeel duurzaam ontstaat, maar ook een interessante business case. Het IDEGO project behandelt de volgende zaken:
1. Vaststelling van exploiteerbare energie-installaties met een hoog aandeel duurzaam. Uitgangspunten zijn twee bestaande installaties van ZON Energie (woningbouw) en Priva (utiliteitsbouw).
2. Verdere ontwikkeling van zelfoptimaliserende regelingen voor deze complexe installaties. In ontwikkeling zijnde regelconcepten voor warmte- en koudelevering worden uitgebreid met opwekking en levering van elektriciteit, met daarin opgenomen zelflerendheid, weersvoorspelling en economische optimalisatie.
3. Verdere ontwikkeling van economische modellen, in casu ESCO’s om deze uitgebreide duurzame energieinstallaties zonder subsidie en vrij van zorg voor gebruikers te kunnen exploiteren.
4. Toepassing van de resulterende technisch en financi

Resultaat
Het resultaat is een integraal en intelligent regelsysteem dat uitwisseling van energiestromen mogelijk maakt. Daarnaast is er een betere configuratie van gebouwinstallaties en wijze van energieopwekking bepaald. Tot slot is een commercieel exploiteerbaar ESCO model ontwikkeld waarin de gehele duurzame energiehuishouding van een (aantal) gebouw(en) wordt verzorgd.