Warmtenet TU Delft

Intelligent Warmtenet campus TU Delft

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen het project Intelligent Warmtenet Campus TU Delft werken de TU Delft, Imtech Nederland, Deerns Raadgevende Ingenieurs, Priva/Van Beek Ingenieurs en Stichting Deltares samen bij de creatie van een proeftuin die bestaat uit een Intelligent Warmte/Koude-netwerk voor de gebouwde omgeving.

Doelstelling
Doelstelling van het project is om aan te tonen dat met bestaande moderne ontwerp- en aansturingstechnieken, alsmede organisatiewijzen voor beheer en onderhoud, het mogelijk is om een warmte/koude-netwerk voor de gebouwde omgeving te creëren dat een substantiële energiebesparing en duurzaamheidsverbetering realiseert.

Korte omschrijving
De proeftuin bestaat uit een deel van het reeds bestaande warmte/koude-netwerk zoals dat op de campus van de TU Delft in werking is. Dit netwerk bestaat uit een variëteit in (duurzame) warmte/koude-bronnen en warmte/koude gebruikers. De proeftuin wordt gerealiseerd in het licht van een meerjarige renovatie van de campus van de TU Delft, waarbij gestreefd wordt naar een vergroting van de inzet van duurzame energiebronnen en de realisatie van een Lage Temperatuur netwerk in plaats van een Hoge Temperatuur net. Gedurende de overgang zal sprake zijn van een hybride netwerk hetgeen een extra uitdaging zal zijn.

Resultaat

Effecten:

1
Adaptieve regeling van warmtehuishouding, rekening houdend met historische patronen en weer/klimaat.

2
Beperking piekverbruik en overmatige warmtetransport capaciteit.

3
Gelijkmatig warmtehuishouding door rekening te houden met weer en klimaat.

4
Flexibele opbouw zodat nieuwe bronnen en/of gebruikers kunnen worden toegevoegd.

5
Nieuwe afreken- en beheersmodellen.