INZET

Intelligent Netwerk Zeewolde en Energie Transitie

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In Zeewolde is het initiatief genomen om te komen tot een intelligent netwerk voor de elektriciteitsvoorziening. Het project is een samenwerking van Zeenergie (lokale energiecoöperatie van burgers), de windmolenparken van Raedthuys en De Sternweg (2012) en de biovergisting van Van der Knaap, Greenchoice de leverancier van 100% groene energie, Proxenergy BV (energie management systeem, EMS), de netbeheerder Alliander, de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. Het samenwerkingsverband werkt onder de naam INZET (intelligent netwerk Zeewolde en energietransitie).

Doelstelling
Uitgangspunt is het volledig lokaal gebruiken van lokaal opgewekte duurzame energie. Het probleem bij wind- en zonne-energie is de weersafhankelijkheid. Het consortium heeft de heilige graal voor de oplossing van dit elementaire probleem gevonden in de inzet van buffering van biogas in combinatie met vraagsturing via het EMS. Als er geen wind is, zal de biogasgenerator op volle toeren draaien.

Korte omschrijving
In de eerste vier jaar wil het consortium 50% van de huishoudens en bedrijven aansluiten op het intelligente netwerk. De intelligentie wordt gebruikt om aan de vraagkant te sturen op basis van beschikbare energie, dynamische prijsvorming en uiteraard de persoonlijke uitgangspunten van de individuele consument.

Resultaat
Naar verwachting zal 50% van de energievraag bij huishoudens en 33% bij bedrijven op den duur stuurbaar zijn. Via de coöperatie Zeenergie kan de consument mee investeren in duurzame energieopwekking. Naar verwachting wordt de prijs voor 100% duurzame stroom van eigen bodem per kWh tot 3-5 eurocent lager voor de consument en zullen de producenten een gelijk deel meer ontvangen.