Proeftuin Lochem Energie

Intelligent Net in Duurzaam Lochem

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Duurzaam Lochem staat centraal in deze proeftuin. Binnen enkele weken wist het burgerinitiatief “LochemEnergie” meer dan 1000 aspirant-leden aan zich te binden die actief willen meewerken aan versnelling van de transitie naar duurzame energie. Door de burgers er actief bij te betrekken wordt niet alleen naar de productiekant gekeken, maar juist ook naar de vraagkant en betere balancering daartussen. Een recent onder de aspirant-leden van LochemEnergie gehouden “poll” laat zien dat maar liefst 94% van de respondenten achter zo'n actieve benadering staat.

Doelstelling
Het demonstreren van een Smart Power Systeem, waarbij wordt aangetoond dat prosumenten zich kunnen groeperen en als het ware een zelfstandig energiebedrijf kunnen starten

Korte omschrijving
Dit project richt zich op de ontwikkeling van een virtuele power en distributie plant, waarmee elektriciteit tussen woningen economisch uitgewisseld kan worden. Systemen op MS en LS niveau worden hiertoe voorzien van meetapparatuur en middels feedback (In home systeem) krijgt de eindgebruiker inzicht in zijn of haar energie consumptie en gedrag. Het systeem zal opgezet worden binnen de reeds bestaande energie coöperatie van particulieren met zonne panelen (LochemEnergie). De uitvoeders verwachten een besparing te realiseren in het energiegebruik bij de eindgebruikers van 10-15%. Daarnaast een besparing op het gebied van netverzwaring en een hogere mate van leveringszekerheid doordat de voorziene systemen bij storingen op HS niveau zodanig geschakeld kunnen worden dat een zekere autonomie ontstaat. Hierbij zal tevens onderzocht worden hoe elektrische voertuigen binnen het net hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Resultaat
Vanuit basis uitgangspunten die er nu zijn in Nederland voor netwerkomgevingen oplossingen genereren voor de balans tussen duurzame energie, gebruik en inpassing van elektrisch vervoer