BICPV

Integratie van CPV in de gevel voor energie-positieve gebouwen

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In een voorgaand ZEGO-project heeft SolarSwing Energy een eerste werkend prototype van een BICPV systeem ontwikkeld, de Lumiduct. Met de Lumiduct kunnen glazen gevels gerealiseerd worden die meer energie opwekken dan normale zonnepanelen terwijl ook het binnenklimaat sterk verbetert. Om toepassing in gebouwen mogelijk te maken moet de Lumiduct gevel worden doorontwikkeld.

Doelstelling
Het doel van dit project is een schaalbaar en kosten-efficiënt Lumiduct gevelsysteem te ontwikkelen en dat via een full-scale mock-up te demonstreren aan marktpartijen. Dit project levert een grote bijdrage aan het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving omdat gehele geveloppervlakken (bestaand en nieuw) in snel tempo enorm opgeplust kunnen worden met de multifunctionele Lumiductgevel.

Korte omschrijving
Wellsun ontwikkelt de Lumiduct en is initiatiefnemer van dit project. ODS geveltechniek ontwikkelt het gevelsysteem en Vision4Energy ontwikkelt een warmtewisselaar om de geproduceerde warmte te oogsten uit de gevelspouw en nuttig te maken voor gebouwen. Verder zal Femtogrid product-specifieke power optimizing en converting ontwikkelen die een efficiënte elektriciteitsproductie en directe levering aan het stroomnetwerk van een gebouw mogelijk maken. Tot slot ligt er een belangrijke rol voor de Radboud Universiteit Nijmegen en de Technische Universiteit Eindhoven om de energieopbrengst, energiebesparing en het effect op het binnenklimaat wetenschappelijk te kwantificeren. Zij ontwikkelen generieke simulatiemodellen voor BICPV systemen en zullen uitgebreide metingen gaan uitvoeren aan de mock-up om de modellen te valideren en resultaten te kunnen extrapoleren naar andere locaties op aarde.

Resultaat
Dit project levert een marktrijp BICPV product, inclusief gevelsysteem en aansluiting op de gebouwinstallaties. Deze wordt aan marktpartijen gedemonstreerd via een full-scale mock-up en reduceert het technisch risico voor commerciële projecten tot een minimum. Ter ondersteuning leveren de kennisinstellingen een simulatiemodel waarmee de businesscase voor specifieke projecten gekwantificeerd kan worden.