Integrated compression solutions

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Bij afnemende druk in oudere gasputten kan mee geproduceerd water of condensaat niet langer door de gasstroom worden afgevoerd. Deze vloeistoffen accumuleren onderin de gasput wat er voor zorgt dat de gasstroom afneemt of zelfs helemaal stopt. Aangezien veel gasputten in Nederland en de Noordzee in de laatste periode van productie zitten, is dit een erg relevant onderwerp. De productiewinst is enorm als men de vloeistof accumulatie kan voorkomen of uitstellen. TNO werkt al jaren in samenwerking met diverse operators aan oplossingen voor dit probleem. Een techniek om de levensduur van verouderde velden te verlengen is wellhead compressie. Wellhead compressie zorgt voor een lagere verlatingsdruk (druk waarbij de put niet meer rendabel opereert) en daardoor voor een hogere gas opbrengst. Wellhead compressie wordt nu meestal gedaan vanaf een centraal compressie platform. Het productie gas wordt van individuele satelliet platformen getransporteerd naar dit centrale compressie platform. Deze centrale manier van comprimeren heeft twee geïdentificeerde nadelen. Ten eerste zijn deze centrale compressors vaak oversized en draaien in recycle mode. Ten tweede is er, als gevolg van drukval, al

Doelstelling
De hoofddoelstelling voor onderstaande cases is gemeenschappelijk en beoogd te onderzoeken of het idee haalbaar dan wel rendabel is. De subdoelstelling voor de eerste case is om mogelijke controle schema's bij deze toepassing te onderzoeken. De subdoelstelling van de tweede case is om de integriteit van de mogelijke compacte satelliet compressie oplossingen te toetsen.