Innovative water management and green fraccing fluids

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De uitdaging voor dit project is om innovatieve technologie te ontwikkelen voor de zuivering en hergebruik van grote hoeveelheden terugspoelwater van hydraulisch fractureren. De technologie zal moeten voldoen aan technisch-economische randvoorwaarden m.b.t. energieverbruik en operatie- en investeringskosten. Voor de vergunningverlening zal het nodig zijn om technologie te ontwikkelen die geen afvalwaterstroom produceert (Zero Liquid Discharge).

Doelstelling
Het doel van de in dit voorstel beschreven project (fase 1) is om een voorselectie te maken van geschikte technologieën voor behandeling en hergebruik van terugspoelwater bij de winning van onconventioneel gas en het opstellen van een conceptueel ontwerp van één of meerdere geschikte technologieën.

Resultaat
Het project bestaat uit drie fases en het uiteindelijke doel is om na fase 3 (na 3 jaar) een succesvol pilotonderzoek te hebben afgerond met een zorgvuldig in het voortraject geselecteerde technologie voor de zuivering en hergebruik van terugspoelwater dat ontstaat bij de winning van onconventioneel gas.