INNOZOWA

Innovatieve Zon-PV op Water

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Er zijn grote (inter)nationale ambities op het gebied van realisatie Zon PV. De kostprijs van zon PV en constructie kan echter concurrerender. Daarbij is de beschikbaarheid van het oppervlak in stedelijk gebied voor de huidige systemen zeer beperkt ('ze liggen in de weg'), terwijl de potentie van waterbergingen, plassen, weteringen, etc in landelijke en stedelijk gebied groot en onbenut is.

Doelstelling
het ontwikkelen van een zon PV systeem dat kan worden toegepast op binnenwater, concurrerend en aanvullend is voor Zon PV op land en meerwaarde heeft voor doelstellingen van het waterbeleid. Op deze manier wordt in 2023 naar verwachting 10.000 MWh / jaar aan extra duurzame elektriciteitproductie aan de elektriciteitsmix toegevoegd.

Korte omschrijving
Het project bestaat uit de volgende vijf werkpakketten: 1. Onderzoek en ontwikkeling drijfconstructie 2. Optimalisatie bifacial panelen 3. Pilotonderzoek 4. Opschalingsonderzoek 5. Projectmanagement en communicatie

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een overzicht van de huidige stand van zaken, randvoorwaarden en uitdagingen. Daarnaast zullen ontwerpsessies, pilotonderzoek en optimalisaties leiden tot een haalbaar concept.