IBC

Immersed Blockchain Computing

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De datacenter industrie groeit snel en vraagt veel energie. De energievraag wordt verdeeld over twee elementen: de IT en koeling van de IT. Immersed Computing is een in NL ontwikkelde technologie die bijdraagt aan de energie footprint reductie op beide elementen. De technologie is na twee jaar ontwikkeling internationaal gelanceerd in 2017 gericht op de cloud en datacenter industrie. De technologie is in kleinschalige pilots bewezen. Dit project zal de eerste omgeving zijn waarin de energiebesparing op een grote datacenteromgeving wordt aangetoond met een eindgebruiker die actief en succesvol blockchain technologie exploiteert via de cloud. De infrastructuur, die hiervoor nodig is, wordt gebouwd op basis van IT hardware met zogenaamde Graphics Processing Units (GPU’s). Technologieën, zoals Artificial Intelligence, Autonomous Vehicles en Virtual Reality, werken op basis van GPU's. De energie footprint van blockchain en GPU gebaseerde technologie groeit net zo hard als de toepassing en energiebesparing is van grote impact vanwege de wereldwijde schaal van het energieconsumptieprobleem. Hiermee is dit project bij uitstek geschikt om in de etalage van het DEI-programma te staan.

Doelstelling
Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste zal er voor de uitvoer van het project een deelontwikkeling van de Immersed Computing technologie en de integratie met de datacenterinfrastructuur en blockchain hardware van de eindgebruikers nodig zijn. Deze deelontwikkeling bevat unieke elementen aan de hardware zijde en software tooling. Anderzijds zal het project de energiebesparing aantonen voor een datacenter en eindgebruiker in een praktijksituatie. De combinatie van de ervaring met het integreren van Immersed Computing met de infrastructuur van de eindgebruikers is nodig voor de verdere marktontwikkeling.

Korte omschrijving
Er zijn 4 hoofdactiviteiten in dit project: demonstratie van de Immersed Computing modules voor High Performance Cloud Computing, ontwikkeling aan IT hardware en software voor GPU’s, showcasen & kennis deling en verdere ontwikkeling van het businessmodel van Immersed Computing.

Resultaat
Dit project levert een fysieke demo locatie op in Nederland waarin de volledige toepassing van Immersed Computing in combinatie met een eindgebruiker die zeer hoge eisen stelt op het gebied van performance te ervaren zal zijn. Daarnaast zal de potentie van energie besparing bewezen worden en ervaring worden opgedaan met grootschalige toepassing wat de verdere marktontwikkeling van de technologie sterk zal bevorderen.