IJkwaardige H2 dispenser

Hydrogen dispensing – custody transfer

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Linde AG is vanuit het Duitse consortium met Air Liquide en Shell leidend om binnen de operationele scoop een oplossing te realiseren met betrekking tot het ijkwaardig ontladen van waterstof, zowel gasvormig als vloeibaar. Een eerdere oplossing op basis van DP-meting is gebleken niet te voldoen. Linde is benaderd voor een oplossing op basis van Coriolis meettechniek. Eerste proeven zijn nu aanleiding om te komen tot een definitieve proefopstelling.

Doelstelling
Realisatie van een ijkwaardige - her kalibreerbare - meetopstelling in opleggers voor waterstof en het komen tot een gevalideerde ijkprocedure door het ijkwezen. Dit binnen de operationele omstandigheden van waterstoftransfer (van oplegger naar gebruiker/tankstation). De meetopstelling en procedure zijn noodzakelijk om een kostenefficiënte en doelmatige oplossing te hebben bij het bevoorraden van o.a. tankstations. Doel vanuit het consortium is om gezamenlijk een éénduidige methodiek te hebben en deze vanuit Duitsland binnen de EU consistent door te voeren. Binnen de TKI draagt dit bij aan de doelstelling: “nauwkeurige debietmeters; methoden, apparatuur en procedures voor ijken en periodieke keuring van meters”.

Korte omschrijving
1) Ontwikkeling van een ijkwaardige maatwerk flowcomputer/controller: dit betreft de ontwikkeling en certificeringen van explosieveilige ijkwaardige elektronica, embedded software en behuizingtechniek 2) Optimalisatie van de Coriolis meettechniek t.b.v. de applicatie 3) Veldtesten van het complete systeem onder operationele condities 4) In samenspraak met ijkwezen komen tot een definitieve ijkwaardige procesbeschrijvingen en certificering van de meetopstelling 5) Realisatie van een ijkwaardige en gecertificeerde kalibratie opstelling voor het (her)kalibreren van de meetopstelling.

Resultaat
Een door marktpartijen gedragen systeemoplossing voor ijkwaardige transfer van waterstof, zowel gasvormig als vloeibaar. Dit systeem zal de basis zijn voor wetgeving m.b.t. ijkwaardige meetinrichtingen voor waterstof (MID). Voor de deelnemers is het resultaat een leidende positie in deze nog te ontwikkelen markt.