HyDelta2

HyDelta Tweede Tranche

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De reeks van investeringsplannen en -beslissingen ten aanzien van waterstofprojecten in verschillende onderdelen van de waardeketen in ons land groeit snel en via het Hyway 27 project is in ons land een versnelde aanleg van een waterstofbackbone voorzien, die onze industrie en transportsector grootschalig koolstof neutrale waterstof kan gaan leveren en bovendien ons land via het transmissienet verbindt met de omringende landen. Gedurende de periode december 2020 tot aan voorjaar 2022 is het publiek-private HyDelta 1.0 onderzoekprogramma uitgevoerd. Ook is inmiddels in de eerste tranche van het Groeifonds een aanzienlijk bedrag (ca. euro 330M) toegewezen aan een nationaal waterstof investerings- en onderzoekprogramma en speelt waterstof ook weer een prominente rol in de voorstellen in het kader van de tweede tranche van dit Fonds. Om te voorkomen dat tussen het aflopen van het project HyDelta 1.0 per eind april 2022 en de start van het Groeifonds programma sprake is van relatieve stilstand in het Nederlandse onderzoekprogramma rond waterstof, hebben partijen besloten het HyDelta 1.0 programma in de tussentijd (2022) voort te zetten door middel van een programma HyDelta 2.

Doelstelling
Het doel is om de ontwikkeling van de waardeketen van koolstof neutrale waterstof in ons land te ondersteunen, te versnellen en eventuele bottlenecks voor investeringen en beleid weg te nemen door op korte termijn antwoorden te vinden op urgente vragen die spelen op het gebied van transport en gebruik van koolstof neutrale waterstof en van de samenhang en ontwikkelkansen van de waterstofwaardeketen.

Korte omschrijving
WP 1 Coordination & dissemination WP 2 Modeling hydrogen market dynamics in an integrated energy system WP 3 Risks, uncertainty, and collaboration in the hydrogen-based value chain WP 4 Hydrogen blending and congestion management WP 5 Safe operations of the high-pressure transmission grid WP 6a Safety of hydrogen in the distribution grid and built environment WP 6b Safety and suitability of assets and working methods in the distribution grid and built environment WP 7 Analysis of the conversion of a natural gas distribution network to hydrogen WP 8 Analyzing digitalization in network management WP 9 NOx mitigating strategies for hydrogen use in high temperature industries WP 10 Social acceptance for hydrogen transport and storage WP 11 Labor market and training implications of hydrogen

Resultaat
Het project leidt tot een serie openbaar beschikbare rapporten waarin de werkwijze, resultaten en conclusies van de deelstudies en uitgevoerde testen zijn vastgelegd. De (voorlopige) onderzoeksresultaten zullen voor publicatie actief onderling binnen het samenwerkingsverband en met andere belanghebbenden (onderzoek en industrie) in binnen- en buitenland worden besproken, zodat daar samen lering uit getrokken kan worden en de basis wordt gelegd voor een optimale kwaliteit en bruikbaarheid van de output. Hiermee wordt ook maximaal bijgedragen aan het leggen van een koppeling tussen het HyDelta onderzoek en toepassing door gastransportbedrijven en de industrie. Een internationale reviewboard (Sounding Board) beoordeelt de uitkomsten vanuit het perspectief van het internationale onderzoek en spreekt een algemeen oordeel uit over de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek.