HyDelta

HyDelta Eerste Tranche

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het consortium heeft zich vanaf de zomer van 2020 met de transportpartijen gericht op het uitwerken van een initiƫrend onderzoeksprogramma waterstof met een sterke focus op transport, vanuit de vraagstelling welke aspecten het meest acuut een antwoord vereisen. Om deze meest urgente issues te identificeren is gebruik gemaakt van: de visie vanuit het TKI over de prioritering van onderzoek, de visie hieromtrent vanuit Hydrogen Europe, de onderzoek agenda van de FCH JU, en van het in de eerste helft van 2020 met diverse partijen opgezette nationale onderzoeksprogramma waterstof HyDelta (waarvan grote delen ook in researchdeel van het Groeifondsvoorstel waterstof zijn overgenomen). Daarnaast is gebruik gemaakt van de hands-on kennis en ervaring vanuit de transport- en distributiebedrijven zelf, die immers dagelijks te maken hebben met vragen die opkomen nu zij bezig zijn om een begin te maken met de introductie van waterstof en de planning hiervan voor de korte tot en met lange termijn.

Doelstelling
Het overkoepelende doel is om de waardeketen van waterstof te ontwikkelen door op korte termijn antwoorden te vinden op vragen die spelen op het gebied van productie, transport en eindgebruik. Deze vragen zijn verdeeld over werkpakketten; doel, uitwerking en deliverables zijn uitgebreid beschreven in Annex 1. Deze onderwerpen zijn samengebracht in dit als Eerste Tranche aangeduide voorstel dat een reeks van onderzoekingen omvat welke in principe voor het einde van januari 2022, dus in ruim een jaar, moeten zijn gerealiseerd, met een maximale uitloop van 3 maanden.

Korte omschrijving
De volgende deelactiviteiten kunnen binnen het programma worden onderscheiden: 1. Technische aanpassingen die nodig zijn aan het transport- en distributienet om veilig te kunnen werken 2. Odorisatie en herkenbaarheid van waterstof 3. Waterstof standaarden 4. Ontwikkeling van kennis- en leertrajecten 5. Economische analyse van de gehele waterstof waardeketen en techno-economische analyse van langeafstand transportsystemen 6. Analyse van de haalbaarheid van waterstof bijmengverplichtingen

Resultaat
Het project leidt tot een serie van openbaar beschikbare rapporten waarin de werkwijze, resultaten en conclusies van de deelstudies en uitgevoerde testen zijn vastgelegd. De (voorlopige) resultaten van de onderzoeken zullen actief onderling binnen het samenwerkingsverband en met andere belanghebbenden (onderzoek en industrie) in binnen- en buitenland worden gedeeld, zodat daar samen lering uit getrokken kan worden en de basis wordt gelegd voor eventueel vervolgonderzoek en/of testopstellingen en pilots. Hiermee wordt maximaal bijgedragen aan het leggen van een koppeling tussen het HyDelta onderzoek en toepassing door gastransportbedrijven en de industrie.