HyChain 3

HyChain 3

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding


Doelstelling
Doel is het inventariseren van faal- en succesfactoren van productie, transport, opslag en gebruik van waterstof op vier verschillende parameters: sociaal, technisch, kosten, milieukundig aspect. De kennis wordt vastgelegd in een database.

Korte omschrijving


Resultaat